کتابخانه احادیث شیعه

آنچه شهوت را ناتوان مى كند

امام على عليه السلام : هر چه حكمت (خرد) قويتر گردد، شهوت ناتوانتر مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه خردش كامل باشد، شهوت ها را خوار شمارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه توانايى [در رسيدن به چيزى] زياد شود، شهوت [به آن ]كاستى گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه خرد كمال پذيرد، شهوت كاستى گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خويشتندارى، شهوت را ناتوان مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه خويشتن را ارج نهد، شهوت هايش در نظر او بى ارج گردند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پس، از خدا پروا كنيد، ـ اى بندگان خدا ـ همچون پرواى خردمندى كه انديشيدن [درباره مبدأ و معاد] دل او را مشغول ساخته··· ، و بى رغبتى به دنيا جلو شهوت هايش را گرفته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس به سراى ماندگار عشق ورزد ، لذّت ها را از ياد ببرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه مشتاق بهشت باشد، از شهوت ها چشم پوشَد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با هر لذّتى به سر آمدن آن را به ياد آر و با هر نعمتى از كف رفتن آن را و با هر گرفتارى و بلايى برطرف شدن آن را؛ زيرا اين يادآورى، در پايندگى نعمت و زدودن شهوت و از بين بردن گردنكشى مؤثّرتر است و به گشايش نزديكتر و در برطرف ساختن غم و اندوه و رسيدن به آرزو سزاوارتر.
نمایش منبع
الكافى : خداوند متعال به موسى عليه السلام وحى فرمود : به خاطر بسپار كه تو قبر نشين خواهى شد ، كه اين يادآورى تو را از شهوت ها باز مى دارد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469