کتابخانه احادیث شیعه

چيرگى هوس بر خرد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر هر دلى كه شيفته شهوت ها باشد، حرام است كه پارسايى در آن منزل كند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : حَرامٌ على كُلِّ قَلبٍ عزّي .حديث بِالشَّهَواتِ أن يَجُولَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر هر دلى كه به شهوت ها آرام گرفته باشد، حرام است كه در ملكوت آسمان ها گردش كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: به عزّت و جلالم سوگند··· هيچ بنده اى پسند خود را بر پسند من مقدّم ندارد، مگر اينكه كار او را پريشان سازم و دنيايش را بر وى نا بسامان كنم و دلش را به آن مشغول گردانم و از دنيا به او ندهم، مگر همانچه برايش مقدّر كرده ام.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه هواى نفْسش نيرومند شود، اراده اش سست گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چيرگى هوس، دين و خرد را تباه مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : علّت شرّ و بدى، چيرگى خواهش هاى نفسانى است.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَنِ استَقادَهُ .حديث هَواهُ استَحوَذَ علَيهِ الشَّيطانُ .حديث
امام على عليه السلام : هر كه زمام خود را به دست هوس سپارد، شيطان بر او مسلّط گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه شهوتش بر او چيره آيد، نَفْسش سالم نماند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رستگانِ از آتش اندكند؛ چون هوس و گمراهى غلبه دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر هر خردى كه بسته به زنجير شهوت باشد، حرام است كه از حكمت بهره مند شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه هوس او بر خردش چيره آيد، رسوا شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هوس بر كسى كه فرمانبر شهوت خويش باشد، پيروز شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چيره آمدن شهوت، مصونيت از گناه را از بين مى برد و به هلاكت مى افكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برافروخته شدن شهوت، باعث تلف شدن جان مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از حاكم شدن شهوت ها بر خودتان بپرهيزيد؛ زيرا حال آنها در دنيا نكوهيده است و در آخرت وخيم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پرهيزگارى را چيزى جز چيره آمدن شهوت تباه نمى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بد بخت ترين مردم كسى است كه هوسش بر او چيره آيد و در نتيجه دنيايش بر او مسلّط شود و آخرت خود را تباه سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره بعثت پيامبر صلى الله عليه و آله ـ فرمود : خداوند در روزگارى او را برانگيخت كه مردم گمراه و سرگردان بودند و در فتنه و فساد دست و پا مى زدند. هوس ها (فرقه ها و عقايد گونه گون) آنان را دلباخته خود كرده، از راه به درشان برده بود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469