عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

چيرگى هوس بر خرد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر هر دلى كه شيفته شهوت ها باشد، حرام است كه پارسايى در آن منزل كند.

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : حَرامٌ على كُلِّ قَلبٍ عزّي .حديث بِالشَّهَواتِ أن يَجُولَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر هر دلى كه به شهوت ها آرام گرفته باشد، حرام است كه در ملكوت آسمان ها گردش كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: به عزّت و جلالم سوگند··· هيچ بنده اى پسند خود را بر پسند من مقدّم ندارد، مگر اينكه كار او را پريشان سازم و دنيايش را بر وى نا بسامان كنم و دلش را به آن مشغول گردانم و از دنيا به او ندهم، مگر همانچه برايش مقدّر كرده ام.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه هواى نفْسش نيرومند شود، اراده اش سست گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چيرگى هوس، دين و خرد را تباه مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : علّت شرّ و بدى، چيرگى خواهش هاى نفسانى است.

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَنِ استَقادَهُ .حديث هَواهُ استَحوَذَ علَيهِ الشَّيطانُ .حديث

امام على عليه السلام : هر كه زمام خود را به دست هوس سپارد، شيطان بر او مسلّط گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه شهوتش بر او چيره آيد، نَفْسش سالم نماند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : رستگانِ از آتش اندكند؛ چون هوس و گمراهى غلبه دارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بر هر خردى كه بسته به زنجير شهوت باشد، حرام است كه از حكمت بهره مند شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه هوس او بر خردش چيره آيد، رسوا شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس بر كسى كه فرمانبر شهوت خويش باشد، پيروز شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چيره آمدن شهوت، مصونيت از گناه را از بين مى برد و به هلاكت مى افكند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برافروخته شدن شهوت، باعث تلف شدن جان مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از حاكم شدن شهوت ها بر خودتان بپرهيزيد؛ زيرا حال آنها در دنيا نكوهيده است و در آخرت وخيم.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پرهيزگارى را چيزى جز چيره آمدن شهوت تباه نمى سازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بد بخت ترين مردم كسى است كه هوسش بر او چيره آيد و در نتيجه دنيايش بر او مسلّط شود و آخرت خود را تباه سازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ درباره بعثت پيامبر صلى الله عليه و آله ـ فرمود : خداوند در روزگارى او را برانگيخت كه مردم گمراه و سرگردان بودند و در فتنه و فساد دست و پا مى زدند. هوس ها (فرقه ها و عقايد گونه گون) آنان را دلباخته خود كرده، از راه به درشان برده بود.

پرینت احادیث



 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419