کتابخانه احادیث شیعه

مخالفت با هواىِ نفْس

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوشا به حال كسى كه شهوت نقد را به خاطر و عده اى (بهشتى) كه آن را نديده است رها كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مخالفتِ با هوس، شفاىِ خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه با هوس خود مخالفت كند، از دانش فرمان بُرده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نگهدارى از خرد، در گرو مخالفت با هوس و روى برتافتن از دنياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مخالفت با هوس، رأس دين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اساس دين، مخالفت با هواى نفْس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مبارزه با هوس، رأس خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با هوس مخالفت كن، تا به سلامت مانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با نفْس خود مخالفت كن، تا در راه راست قرار گيرى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خرد راهنمايى بخواه و با هوس مخالفت كن تا كامياب شوى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بازداشتن نفْس از هوس، جهاد اكبر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدا رحمت كند كسى را كه از شهوت خود باز ايستد و هواى نفْسش را سركوب كند؛ زيرا كه اين نفْس خيلى دير [از شهوت و نافرمانى] باز مى ايستد و همواره مشتاق نافرمانى و هوس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف برادرى دينى كه داشت ـ فرمود : ··· و هرگاه ناگهان در برابر دو عمل قرار مى گرفت، نگاه مى كرد كدام يك به هواى نفْس نزديكتر است، با همان مخالفت مى كرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه شهوت خود را بميراند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف پرهيزگاران ـ فرمود: شهوت در وجود او مرده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين مردم در پيشگاه خداوند، كسى است كه خردش را زنده كند و شهوت خود را بميراند و براى آباد كردن آخرتش نفْس خود را به رنج افكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف رهرو راه خداوند سبحان ـ فرمود : خرد خويش را زنده كرده و نَفْسش را ميرانده است، چندان كه پيكر درشت و ستبر او زار و نزار گشته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چگونه به حقيقت زهد رسد، كسى كه شهوت خود را نميرانده است؟!
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : خدايا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست و ما را از كسانى قرار ده كه دَرِ شهوت را به روى دل هايشان بستند و خود را از غفلت رهانيدند و تلخى زندگى را به كام خود شيرين كردند و زمين را بستر نرم خود گرفتند و به ريسمان نجات و دستگيره سلامت دست يازيدند.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در مناجات ـ گفت : خدايا! دل و زبانم از آنِ توست و رهايى و امانم به دست توست و تويى دانا به نهان و آشكار من. پس دشمنى و كينه را در دلم بميران و زبانم را از زشت گويى خاموش گردان و نهادم را از تعلّقات هوس ها بپيراى و مرا با امان خود از گزندها و ناملايمات نگه دار و درون مرا بر مراقبت از خودت بگمار و بيرونم را با فرمانبرى از خودت سازگار نما و مرا پيكرى روحانى و دلى آسمانى و همّتى پيوسته به خودت عطا فرما.
نمایش منبع
تحف العقول : به امام صادق عليه السلام گفته شد : راه آسايش در چيست؟ حضرت فرمود: در مخالفت با هوس. عرض شد: پس، آدمى كى به آسايش دست مى يابد؟ فرمود: در نخستين روزى كه به بهشت مى رود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469