عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

مخالفت با هواىِ نفْس

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوشا به حال كسى كه شهوت نقد را به خاطر و عده اى (بهشتى) كه آن را نديده است رها كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مخالفتِ با هوس، شفاىِ خرد است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه با هوس خود مخالفت كند، از دانش فرمان بُرده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نگهدارى از خرد، در گرو مخالفت با هوس و روى برتافتن از دنياست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مخالفت با هوس، رأس دين است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اساس دين، مخالفت با هواى نفْس است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مبارزه با هوس، رأس خرد است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با هوس مخالفت كن، تا به سلامت مانى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با نفْس خود مخالفت كن، تا در راه راست قرار گيرى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از خرد راهنمايى بخواه و با هوس مخالفت كن تا كامياب شوى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بازداشتن نفْس از هوس، جهاد اكبر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خدا رحمت كند كسى را كه از شهوت خود باز ايستد و هواى نفْسش را سركوب كند؛ زيرا كه اين نفْس خيلى دير [از شهوت و نافرمانى] باز مى ايستد و همواره مشتاق نافرمانى و هوس است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف برادرى دينى كه داشت ـ فرمود : ··· و هرگاه ناگهان در برابر دو عمل قرار مى گرفت، نگاه مى كرد كدام يك به هواى نفْس نزديكتر است، با همان مخالفت مى كرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه شهوت خود را بميراند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف پرهيزگاران ـ فرمود: شهوت در وجود او مرده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترين مردم در پيشگاه خداوند، كسى است كه خردش را زنده كند و شهوت خود را بميراند و براى آباد كردن آخرتش نفْس خود را به رنج افكند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف رهرو راه خداوند سبحان ـ فرمود : خرد خويش را زنده كرده و نَفْسش را ميرانده است، چندان كه پيكر درشت و ستبر او زار و نزار گشته است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چگونه به حقيقت زهد رسد، كسى كه شهوت خود را نميرانده است؟!

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : خدايا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست و ما را از كسانى قرار ده كه دَرِ شهوت را به روى دل هايشان بستند و خود را از غفلت رهانيدند و تلخى زندگى را به كام خود شيرين كردند و زمين را بستر نرم خود گرفتند و به ريسمان نجات و دستگيره سلامت دست يازيدند.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام ـ در مناجات ـ گفت : خدايا! دل و زبانم از آنِ توست و رهايى و امانم به دست توست و تويى دانا به نهان و آشكار من. پس دشمنى و كينه را در دلم بميران و زبانم را از زشت گويى خاموش گردان و نهادم را از تعلّقات هوس ها بپيراى و مرا با امان خود از گزندها و ناملايمات نگه دار و درون مرا بر مراقبت از خودت بگمار و بيرونم را با فرمانبرى از خودت سازگار نما و مرا پيكرى روحانى و دلى آسمانى و همّتى پيوسته به خودت عطا فرما.

پرینت احادیث

تحف العقول : به امام صادق عليه السلام گفته شد : راه آسايش در چيست؟ حضرت فرمود: در مخالفت با هوس. عرض شد: پس، آدمى كى به آسايش دست مى يابد؟ فرمود: در نخستين روزى كه به بهشت مى رود.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419