کتابخانه احادیث شیعه

خطر شهوت ها

الكافى : از جمله اندرزهاى خداوند متعال به عيسى عليه السلام اين بود: اى عيسى! در حال بيدارى گناه مكن و در گاه هشيارى غافل مباش و [كودك ]نفْس خود را [از شير] شهوت هاى هلاكت بار بازگير و از هر شهوتى كه تو را از من دور مى كند، دور شو.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شهوت ها، زهرهايى كُشنده اند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شهوت ها، دامهاى شيطان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شهوت يكى از دو گمراه كننده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شهوت ها را ترك گوييد؛ زيرا كه شهوت ها شما را به سوى ارتكاب گناهان و هجوم آوردن به سوى بدى ها مى كشانند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شهوت ها آفت اند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه به سوى شهوت ها بشتابد، آسيب ها به سويش بشتابند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نفْس خود را از شهوت ها باز دار تا از آسيب ها سالم مانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شهوت و خشم خود از حدّ تجاوز مكن، كه تو را بد نام مى كنند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شيرينى شهوت را، ننگ رسوايى تلخ مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه هيچ طاعتى از طاعت هاى خداوند نيست مگر اينكه به جا آوردنش ناخوشايند است و هيچ معصيتى از معاصى او نيست جز اينكه به جا آوردنش خوشايند و با شهوت همراه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهشت به امور ناخوشايند در پيچيده شده است و دوزخ به شهوت ها.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469