عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خطر هوى و هوس

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هوى را بدان سبب هوى ناميده اند كه صاحب خود را فرو مى افكند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از هوى و هوس به خدا پناه بريد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ابليس گفت: من آنان را با گناهان به هلاكت افكندم و آنان مرا با استغفار هلاك كردند. پس، چون چنين ديدم، آنان را به واسطه هواها (فرقه ها و عقايد گوناگون) به هلاكت انداختم؛ زيرا [در اين صورت ]خيال مى كنند رهيافته اند و از اين رو ديگر استغفار نمى كنند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آزار خود را از نَفْسَت باز دار و در معصيت خدا از هوس هاى آن پيروى مكن؛زيرا در اين صورت، روز قيامت نفْس تو با تو به مخاصمه برمى خيزد و يكديگر را لعن و نفرين مى كنيد، مگر اينكه خداوند متعال به رحمت خود بيامرزد و پرده پوشى كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چه بد بنده اى است، آن بنده كه او را هوسى گمراه كننده و نفسى خوار كننده باشد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، شالوده محنت هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فرمانبرى از نفْس و پيروى از هوس هاى آن، شالوده هر رنج و سرچشمه هر گمراهى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، مركب فتنه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در حقيقت نقطه آغاز فتنه ها هوس هايى است كه پيروى مى شود و احكامى است كه بدعت نهاده مى شود··· .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، فرو افتادن در پست ترين پستى هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، بزرگترينِ دو دشمن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه: چيره ترين و نيرومندترين سلاطين كيست؟ ـ فرمود: هوس.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، همدمى مُهلك است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، جهالت جوانى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، به نابودى مى افكند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آفتِ خرد، هوس است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مهلك ترين چيز، هوس است.

پرینت احادیث 

امام جواد عليه ‏السلام :

مَنْ زارَ عَمَّتى بِقُم فَلَهُ الجَنَّةُ؛
كسى كه عمّه‏ ام را در قم زيارت كند او اهـل بهشت است.

سفينة البحار: ج2 ،ص376

قم و حضرت معصومه سلام الله علیها

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454