کتابخانه احادیث شیعه

خطر هوى و هوس

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هوى را بدان سبب هوى ناميده اند كه صاحب خود را فرو مى افكند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از هوى و هوس به خدا پناه بريد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ابليس گفت: من آنان را با گناهان به هلاكت افكندم و آنان مرا با استغفار هلاك كردند. پس، چون چنين ديدم، آنان را به واسطه هواها (فرقه ها و عقايد گوناگون) به هلاكت انداختم؛ زيرا [در اين صورت ]خيال مى كنند رهيافته اند و از اين رو ديگر استغفار نمى كنند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آزار خود را از نَفْسَت باز دار و در معصيت خدا از هوس هاى آن پيروى مكن؛زيرا در اين صورت، روز قيامت نفْس تو با تو به مخاصمه برمى خيزد و يكديگر را لعن و نفرين مى كنيد، مگر اينكه خداوند متعال به رحمت خود بيامرزد و پرده پوشى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چه بد بنده اى است، آن بنده كه او را هوسى گمراه كننده و نفسى خوار كننده باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هوس، شالوده محنت هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرمانبرى از نفْس و پيروى از هوس هاى آن، شالوده هر رنج و سرچشمه هر گمراهى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هوس، مركب فتنه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در حقيقت نقطه آغاز فتنه ها هوس هايى است كه پيروى مى شود و احكامى است كه بدعت نهاده مى شود··· .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هوس، فرو افتادن در پست ترين پستى هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هوس، بزرگترينِ دو دشمن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه: چيره ترين و نيرومندترين سلاطين كيست؟ ـ فرمود: هوس.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هوس، همدمى مُهلك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هوس، جهالت جوانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هوس، به نابودى مى افكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفتِ خرد، هوس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مهلك ترين چيز، هوس است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسین عليه ‏السلام :

وُجِدَ لَوحٌ تَحتَ حائِطِ مَدينَةٍ مِنَ المَدائِنِ فيهِ مَكتوبٌ: أنَا اللّهُ لا إلهَ إلّا أنَا ومُحَمَّدٌ نَبِيّي، عَجِبتُ‏ لِمَن أيقَنَ بِالمَوتِ كَيفَ يَفرَحُ! وعَجِبتُ لِمَن أيقَنَ بِالقَدَرِ كَيفَ يَحزَنُ! وعَجِبتُ لِمَنِ اختَبَرَ الدُّنيا كَيفَ يَطمَئِنُّ [إلَيها]! وعَجِبتُ لِمَن أيقَنَ بِالحِسابِ كَيفَ يُذنِبُ!

لوحى زير ديوار شهرى از شهرها يافت شد كه در آن نوشته بود: من، خدايم و خدايى جز من نيست و محمّد، پيامبرِ من است. در شگفتم كسى كه به مرگ يقين دارد، چگونه شادمانى مى ‏كند؟! و در شگفتم كسى كه به تقدير يقين دارد، چگونه غمگين مى‏ شود؟! و در شگفتم كسى كه دنيا را آزموده، چگونه به آن اطمينان مى‏ كند؟! و در شگفتم كسى كه به محاسبه يقين دارد، چگونه گناه مى‏ كند؟!

عيون أخبار الرضا عليه‏ السلام: ج 2 ، ص 44 ، ح 158

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454