عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نتايج بلند همّتى

امام على عليه السلام : بردبارى و وقار دو همزادند كه از بلندى همّت زاده مى شوند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كَرَم داشتن، زاييده بلندى همّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عاليترين همّت ها، نزديكترين آنها به كَرَم است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كردار زيبا، از بلندى همّت خبر مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : طمع نداشتن به آنچه در دست مردم است، [نشانِ ]عزّت نفْس و بزرگى همّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پايبندى به قناعت، از والايى همّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : احسان كردن، از والايى همّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اندوه ها به اندازه همّت ها و خواسته هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اندوه هاى مرد به اندازه همّت اوست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : حميّت (عار داشتن از زشتى ها) به اندازه همّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه همّتش بزرگ باشد، همّ و غمش بزرگ است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه همّتش بزرگ باشد، مقصودش عالى (كمياب) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شجاعت مرد، به اندازه همّت اوست.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : عزّتِ طمع نداشتن را با بلندى همّت به دست آر.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419