کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

كسانى كه خداوند هدايتشان مى كند

امام على عليه السلام : هركه با راهنمايى خدا راه جويد، خداوند او را به راه درست رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت شد آنكه تقوا را شعار دل خويش ساخت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت شد آنكه رداى دين بر تن كرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت شد آنكه زره صبر و يقين پوشيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت شد آنكه ايمانش را خالص گردانيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت شد آنكه زمام خويش را به دست خدا و رسول او و ولىِّ امرش سپرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مشورت، چشمه راهنمايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ هدايتى چون ياد [خدا ]نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه راهنمايى جُست، دانا گشت. هركه دانا گشت، راه يافت و هر كه راه يافت، رَهيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : و براى شما نشانه اى [قرار داده شده ]است. پس با نشانه خود، راه يابيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف كسانى كه به ياد خدا هستند ـ فرمود : اگر آنان را در آن مقامات پسنديده و حالاتى كه مشهود [فرشتگان] است در ذهن خود مجسّم كنى··· هر آينه نشانه هاى راهنمايى و چراغ هاى در تاريكى را خواهى ديد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره اصناف نهى كنندگان از منكر ـ فرمود : و آنكه با شمشير به مقابله آن برخيزد تا كلمه خدا فراز آيد و كلمه ستمكاران به زير رود، او همان كسى است كه راه راست را يافته و در طريق حق قرار گرفته و نور يقين در دلش تابيده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدايا! اگر ندانم كه از تو چه خواهم يا در درخواست خويش سرگردان بمانم، تو مرا به آنچه صلاح من است راهنمايى كن و دلم را به سوى چيزهايى كه خير من در آنهاست متوجّه گردان؛ زيرا كه اين از راهنمايى هاى تو دور نيست و برآوردن چنين خواسته هايى براى تو تازگى ندارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه به خداوند عزّ و جلّ تمسّك جويد، هدايت شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه خداوند خوبى بنده اى را بخواهد نقطه اى سفيد در دل او پديد آورد و آنگاه دل در جستجوى حقّ برآيد. سپس چنين كسى به سوى عقيده شما (تشيّع) شتابان تر آيد تا پرنده به سوى آشيانه اش.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454