عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

هدايت انسان هدايت عامّه است

امام على عليه السلام : بهترين ذخيره ، هدايت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هدايت خداوند، نيكوترين هدايت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با راهنمايى است كه بينش زياد مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بايد شِعار (جامه زيرينِ) تو هدايت (پيمودن راه راست) باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شما بينا شده ايد، اگر ديده بينا داشته باشيد و شنونده شده ايد، اگر گوش شنوا داشته باشيد و راهنمايى شده ايد، اگر هدايت پذير باشيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به راه پيامبرتان اقتدا كنيد كه آن برترين راه است و از روش و سنّت او پيروى كنيد كه آن راهنماترين روش و سنّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خدا رحمت كند انسانى (بنده اى) را كه سخن حكيمانه اى شنيد و آن را پذيرا شد و به راه راست فرا خوانده شد و بدان نزديك گشت و كمربندِ راهنمايى را گرفت و نجات يافت.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبر صلى الله عليه و آله ـ فرمود : او پيشواى كسى است كه پرهيزگار باشد و بينايى كسى كه هدايت جويد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به واسطه ما بود كه در تاريكى ها راه راست را يافتيد و بر ستيغ بلندى و سيادت فراز آمديد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدان كه برترين بندگان خدا در پيشگاه او، پيشواى دادگرى است كه خود در راه راست باشد و به راه راست رهنمون شود، سنّت شناخته شده [از پيامبر ]را برپا دارد و بدعت ناشناخته را از ميان بردارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! از محبوبترين بندگان خدا در نزد او بنده اى است كه خداوند او را در برابر نفْسش يارى كرد و از اين رو اندوه را شِعار (جامه زيرين) خود ساخت و ترس [از خدا ]را رداى خويش و چراغ هدايت در دل او فروزان گشت. و بدين سبب از كور دلى و مشاركت با هوا پرستان (پيروان فرقه ها و كيشهاى مختلف) رهايى يافت و [خود] از كليدهاى درهاى هدايت و قفل هاى درهاى هلاكت شد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى مردم! در راه هدايت، به خاطر اندك بودن پويندگان آن، احساس تنهايى نكنيد؛ زيرا مردم بر سر سفره اى گرد آمده اند كه سيرى آن كوتاه و گرسنگيش طولانى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بار خدايا! به تو پناه مى برم از اينكه با وجود توانگرىِ تو نيازمند بمانم، يا با وجود هدايتِ تو در گمراهى به سر برم.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «براستى كه ما راه را به او نشان داديم···» ـ فرمود : يعنى ما راه را به او شناسانديم؛ يا آن را در پيش مى گيرد و يا رهايش مى كند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ نيز درباره همين آيه ـ فرمود : خداوند راه را به انسان شناساند. يا انسان آن را در پيش مى گيرد كه در اين صورت سپاسگزار است و يا آن را رها مى كند كه در اين صورت ناسپاس مى باشد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «و ما هر دو راه را به او نموديم» ـ فرمود : يعنى راه خير و راه شرّ را.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «و بدانيد كه خداوند ميان انسان و دل او حائل مى شود» ـ فرمود : ميان او و اين كه باطل را حقّ بداند مانع مى شود.

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

القَلبُ المُحِبُّ للّه‏ِِ يُحِبُّ كَثيرا النَّصَبَ للّه‏ِِ، وَالقَلبُ اللاّهي عَنِ اللّه‏ِ يُحِبُّ الرّاحَةَ؛
قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى ‏خبر از ياد خدا، آسايش را دوست دارد.

تنبيه الخواطر: ج2، ص 87

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450