عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ترغيب به داشتن نيّت در هر كارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! بايد در هر كارى نيّتى پاك داشته باشى حتى در خوابيدن و خوردن.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر ـ نوشت : كار هر روز را همان روز به انجام رسان؛ زيرا كه هر روزى را كارى است و بهترين وقت هر روز و بزرگترين بخش ِ از آن را به رابطه ميان خود و خداوند اختصاص ده، هر چند كه اگر در همه اوقات نيّت پاك داشته باشى و مردم در امنيّت و سلامت باشند، آن اوقات تماماً از آنِ خداست.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام ـ در اشتياق به آمرزش خواهى ـ گفت : بار خدايا! بر محمّد و آل محمّد صلوات فرست و رازهاى دل ها و جنبش هاى اندام ها و چشم بر هم زدن هاى ما و سخنان زبان هاى ما را در آنچه موجب ثواب و پاداش تو گردد قرار ده تا كار نيكى كه به سبب آن سزاوار پاداش تو مى گرديم از دستمان نرود و كار بدى كه به واسطه آن مستوجب كيفر تو شويم برايمان باقى نماند.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعاى مكارم الاخلاق ـ گفت : نيّت مرا به نيكوترين نيّت ها و كردارم را به بهترين كردارها برسان. بار خدايا! به لطف خود نيّت مرا كامل گردان.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : بنده بايد در تمام حركات و سكنات خود نيّت خالص [براى خدا ]داشته باشد؛ زيرا اگر اين معنا در كار نباشد، در شمار غافلان است.

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

القَلبُ المُحِبُّ للّه‏ِِ يُحِبُّ كَثيرا النَّصَبَ للّه‏ِِ، وَالقَلبُ اللاّهي عَنِ اللّه‏ِ يُحِبُّ الرّاحَةَ؛
قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى ‏خبر از ياد خدا، آسايش را دوست دارد.

تنبيه الخواطر: ج2، ص 87

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450