کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش شخصِ دو زبان

الكافى : خداوند تبارك و تعالى به عيسى بن مريم عليه السلام فرمود : اى عيسى! زبانت در آشكار و نهان يكى باشد و همچنين دلت. من تو را از نفْست برحذر مى دارم و بدان كه من از هر چيزى بخوبى آگاهم. دو زبان در يك دهان نشايد و دو شمشير در يك نيام نگنجد و دو دل در يك سينه جاى نگيرد و ذهن ها نيز چنين اند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه نفرند كه خداوند در روز قيامت به آنها نمى نگرد و پاكشان نمى شمارد و عذابى دردناك در انتظارشان مى باشد :··· و مردى كه پيش روى تو اظهار دوستى مى كند و پشت سرت دلش آكنده از غلّ و غشّ است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه برادر مؤمن خود را پيش رويش بستايد و پشت سرش از او بدگويى كند، پيوند حرمت ميان آنها بريده شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين مردم را افراد دو رو مى يابيد؛ كسى كه پيش اين عدّه با چهره اى مى آيد و پيش آن عدّه با چهره اى ديگر.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : چه بد بنده اى است، بنده اى كه دو رو و دو زبان باشد، در حضور برادرش او را بستايد و در غيابش از وى بد گويد. اگر نعمتى به او عطا شود، بر وى حسادت ورزد و اگر گرفتار آيد او را تنها گذارد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : چه بد بنده اى است بنده بد گوى عيب جوى، پيش روى انسان به گونه اى است و پشت سر به گونه اى ديگر.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام ـ در سفارش خود به هشام ـ فرمود : اى هشام! چه بد بنده اى است آن بنده اى كه دو رو و دو زبان باشد، در حضور برادرش او را بستايد و در غيابش از وى بد گويد، اگر نعمتى به او داده شود بر وى حسد ورزد و اگر گرفتار آيد تنهايش گذارد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454