عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ويژگى منافق

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : المُنافِقُ مَن إذا وَعَدَ أخلَفَ ، و إذا فَعَلَ أفشى .حديث ، و إذا قالَ كَذَبَ ، و إذا ائتُمِنَ خانَ ، و إذا رُزِقَ طاشَ ، و إذا مُنِعَ عاشَ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : منافق كسى است كه هرگاه وعده دهد خلف وعده كند، هرگاه كارى كند آن را فاش سازد (در بوق دَمَد)، هرگاه سخن بگويد دروغ گويد، هرگاه امانتى به او سپارند خيانت ورزد، هرگاه روزى داده شود سبكسرى كند و هرگاه روزى داده نشود (تنگ دست گردد) به غلّ و غش روى آورد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : منافق، چشمانش در اختيار اوست، هر گونه بخواهد گريه مى كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گريه مؤمن از دل اوست و گريه منافق از سَرَش.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بيشتر منافقان امّت من، قاريان آن هستند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : منافق نسبت به خودش مسامحه روا مى دارد و از مردم خرده گيرى مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : منافق گفتارش زيبا و كردارش بيمارىِ درونى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : منافق زبانش خوشحال مى كند و دلش زيان مى رساند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : منافق بى حيايى كودن و چاپلوسى بدبخت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : منافق، نيرنگ باز و زيان رسان و بدگمان است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : منافق هرگاه نگاه مى كند براى سرگرمى است، هرگاه سكوت مى كند همراه غفلت است، وقتى سخن مى گويد بيهوده گويى مى كند، هرگاه بى نياز شود طغيان مى كند، وقتى گرفتارى به او رسد داد و فرياد راه مى اندازد، زود ناراحت مى شود و دير خشنود مى گردد، از اندكِ خدا ناخشنود مى شود و بسيارش هم او را خشنود نمى سازد، شرّ بسيار در سر مى پروراند و مقدارى از آنها را به كار مى بندد و افسوس مى خورد كه چرا فلان كار بد را انجام نداده است.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام : منافق نهى مى كند و خود نهى نمى پذيرد، به آنچه دستور مى دهد خودش عمل نمى كند، چون به نماز ايستد به چپ و راست مى نگرد، چون ركوع كند خود را به زمين اندازد، چون سجده كند [مانند پرندگان] منقار به زمين زند و چون بنشيند نيم خيز نشيند .حديث ، چون شب شود با اينكه روزه نداشته است همه اش به فكر خوردن غذاست و در روز با آنكه شب زنده دارى نكرده است، همّ و غمش خفتن است. اگر سخنى (حديثى) به تو گويد، دروغ گويد و اگر به تو و عده اى دهد، خلف وعده كند و اگر به او اعتماد كنى و امانتى سپارى به تو خيانت كند و اگر با او مخالفت كنى، پشت سرت بدگويى كند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : منافق به آنچه مايه سعادت مؤمنان است رغبتى ندارد، و سعادتمند از اندرز به تقوا پند مى گيرد هر چند مخاطب آن اندرز كس ديگرى باشد.

پرینت احادیث 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

أَيْنَ مِثْلُ خَدِيجَةَ صَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَّبَنِي النَّاسُ‏ وَ وَازَرَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ أَعَانَتْنِي عَلَيْهِ بِمَالِهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُبَشِّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ الزُّمُرُّدِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَ لَا نَصَب؛
مثل خديجه پيدا نخواهد شد. خديجه در آن هنگام كه مردم مرا تكذيب كردند، مرا تصديق نمود، و مرا با ثروت خود براى پيشرفت دين خدا يارى نمود. خدا به من دستور داد خديجه را به قصر زمرّدى كه در بهشت دارد و هيچ رنج و زحمتى در آن نيست بشارت دهم.

بحار الأنوار : ج‏43 ، ص131

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450