عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

تعليم نفْس و تربيت و تهذيب آن

امام على عليه السلام : هر كه خود را در مقام پيشوايى مردم قرار دهد بايد پيش از تعليم ديگران، به تعليم خود بپردازد و پيش از آنكه به زبانش تربيت كند، با رفتار خود تربيت نمايد و كسى كه آموزگار و مربّى خود باشد بيشتر سزاوار بزرگداشت است تا آن كه آموزگار و مربى ديگران است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى مردم! به تربيت نفس هاى خود بپردازيد و آن را از آزمندى به عادت هايش باز داريد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پرداختن به تهذيب نفْس سازنده تر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين نَفْس ها، پاكترين آنهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به اوج اهداف نرسند مگر كسانى كه در راه تهذيب نفْس خود تلاش ها مى كنند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سياست كردن (تربيت) نفْس برترين سياست است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر چه دانش مرد زيادتر شود اهتمام او به نفْسش بيشتر شود و توان خود را در راه تربيت و اصلاح آن به كار گيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : موقعيت نفْس آدمى به رياضت و طاعتى است كه در پيش مى گيرد. پس، اگر نفْس خود را پاك گرداند، نفْس او پاك مى گردد و اگر آن را آلوده گرداند، آلوده مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آدمى جايگاه خودش را خودش بر مى گزيند. اگر نفس خود را [از آلودگى و پستى ]نگه دارد، بلند مرتبه مى شود و اگر آن را نگه ندارد پست مى گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دل هاى پاكِ بندگان، نظرگاه خداى سبحان است. پس هر كه دل خويش را پاك گرداند خداوند به آن نظر افكند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پاكى، از خصلت هاى جان هاى پاك است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پرداختن تو، به معايب نَفْست، ننگ را از تو دور مى سازد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خودت بار خودت را بر دوش كش كه اگر چنين نكنى ديگرى بار تو را برنمى دارد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام :

صاحِبُ السُّوءِ قِطْعَةٌ مِنَ النّارِ؛
همنشين بد پاره اى از آتش است.

شرح غررالحكم : ج 4، ص 201

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450