کتابخانه احادیث شیعه

انصاف

امام على عليه السلام : انصاف، برترين فضايل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نظام و رشته دين دو خصلت است : انصاف داشتن و همدردى و كمك نسبت به برادران.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انصاف داشتن، برترين خصلت هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين ثواب، ثواب انصاف است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انصاف، زيور زمامدارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انصاف داشتن محبّت و دوستى را دوام مى بخشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انصاف دل ها را الفت مى بخشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انصاف، اختلافات را از بين مى برد و موجب الفت و همبستگى مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انصاف، خصلت بزرگان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انصاف، مايه آسايش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تاج مرد، عزّت نفْس اوست و زيورش انصاف او .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با رعايت انصاف است كه پيوندها دوام مى يابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه انصاف (عدالت) به خرج ندهد، خداوند قدرت را از او بگيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه انصافش زياد باشد، انسانها به عادل بودن او گواهى دهند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انصاف داشتن، باعث افزايش دوستان مى گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آدم منصف، دوستان و دوستداران زيادى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شخص با انصاف بزرگوار است؛ شخص ستمگر و حق كش فرومايه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كمتر پيش مى آيد كه زبان در نشر دادن زشتى يا نيكى [كسى ]انصاف به خرج دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زكاتِ قدرت، انصاف است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با ديگر مردم به انصاف رفتار كن و با مؤمنان به ايثار.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام: :

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛

برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454