کتابخانه احادیث شیعه

نصيحت و خيرخواهى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ فرمود: محبوبترين چيزى كه بنده ام به وسيله آن مرا عبادت مى كند، خيرخواهى (خلوص) براى من است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ هركه به كار مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نيست و هركه صبح و شام خيرخواه خدا و رسول او و كتاب و امامش و توده مسلمانان نباشد، از آنان نيست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : با منزلت ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت، كسى است كه در راه خيرخواهى براى خلق او بيش از ديگران قدم بر دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چه كسى پنج چيز را به من تضمين مى دهد تا من بهشت را براى او ضمانت كنم؟ : خيرخواهى براى خداوند عزّ و جلّ، خيرخواهى براى رسول او، خيرخواهى براى كتاب خدا، خيرخواهى براى دين خدا و خيرخواهى براى جامعه مسلمانان.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عابدترين مردم، بى غَلّ و غش ترين و پاكدل ترين آنها نسبت به همه مسلمانان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر يك از شما همان گونه كه خيرخواه خويش است، بايد خيرخواه برادرش نيز باشد.
نمایش منبع
صحيح مسلم ـ به نقل از تميم الدارى ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : دين، نصيحت و خيرخواهى است. عرض كرديم : نصيحت و خيرخواهى براى چه كسى؟ فرمود : براى خدا، براى كتاب او، براى پيامبر او، براى پيشوايان مسلمانان و براى توده آنها.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه خيرخواهى نكند، دوستى را خالص نگردانيده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادرت را خالصانه نصيحت (راهنمايى) كن، خواه آن نصيحت خوشايند باشد يا ناخوشايند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خيرخواهى (يكرنگى) خود را نثار دوستت كن و كمك و ياريت را نثار آشنايانت و خوش رويى ات را نثار همه مردم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خيرخواهى (يكرنگى)، محبّت به بار مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خيرخواهى (يكرنگى)، دوستى به بار مى نشاند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خيرخواهى (يكرنگى) از خصلت هاى بزرگواران است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مؤمن، غريزه اش خيرخواهى (يكرنگى) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى مردم! شما را بر من حقّى است و مرا نيز بر شما حقى است. حقّ شما بر من اين است كه خير خواهتان باشم··· و حقّ من بر شما اين است كه به بيعت خود وفادار و در حضور و غياب خيرخواه (و يك رنگ) باشيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : امام وظيفه اى جز آنچه پروردگارش به دوش او نهاده است، ندارد : جدّيت در موعظه [مردم] و كوشش در خيرخواهى (راهنمايى) .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از جمله حقوق واجب خداوند بر مردم اين است كه با تمام توان خود خيرخواهى كنند و در راه برپا داشتن حق ميان خود، همكارى نمايند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره ياران شايسته و درستكار خود ـ فرمود : شماييد ياوران حق و برادران دينى··· پس با خيرخواهى و ارشادِ به دور از غلّ و غش، مرا يارى دهيد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : على عليه السلام بنده اى خيرخواه براى خداوند عزّ و جلّ بود و خداوند هم خيرخواه او شد و خداوند عزّ و جلّ را دوست مى داشت و خدا هم دوستدار او گرديد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بر مؤمن واجب است كه در حضور و غياب مؤمن خيرخواه او باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : براى خدا خيرخواه خلق او باشيد ؛ زيرا هرگز خداوند را با عملى بهتر از اين كار ملاقات نخواهى كرد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مؤمن برادر مؤمن است، حق دارد او را نصيحت كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454