کتابخانه احادیث شیعه

پشيمانى قيامت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى پسر مسعود! كارهاى شايسته و اعمال خير، بسيار به جاى آر؛ زيرا نيكوكار و بدكار هر دو پشيمان مى شوند. نيكوكار مى گويد : اى كاش نيكى هاى بيشترى انجام مى دادم! و بدكار مى گويد : كوتاهى كردم. شاهد صدق اين مطلب سخن خداى متعال است كه مى فرمايد : «سوگند مى خورم به نفس ملامتگر».
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ كس نيست كه بميرد مگر اين كه گرفتار پشيمانى مى شود. اگر نيكوكار باشد از اينكه بيشتر كار نيك انجام نداده است پشيمان مى شود و اگر بدكار باشد از اينكه دست از بدكارى بر نداشته است پشيمان مى گردد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين پشيمانى، پشيمانى روز رستاخيز است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با مشاهده هول و هراس هاى قيامت، پشيمانى كوتاهى كنندگان [در عمل ]زياد مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454