کتابخانه احادیث شیعه

موسى و خضر عليهما السلام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند برادرم موسى را رحمت كند؛ حيا كرد و آن حرف را زد. اگر با همسفر خود مى ماند بى گمان شگفت ترين عجايب را مى ديد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : رحمت خدا بر ما و بر موسى. اگر شكيبايى مى كرد بى گمان از همسفر خود شگفتى ها مى ديد. امّا گفت : «اگر از اين پس چيزى از تو پرسيدم، ديگر با من همراهى مكن و از جانب من قطعاً معذور خواهى بود».
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : وصىّ موسى بن عمران، يوشع بن نون بود و او همان جوانى است كه خداوند در كتاب خود از وى ياد كرده است.
نمایش منبع
امام باقر يا امام صادق عليهما السلام : اگر موسى شكيبايى مى كرد، بى گمان آن مرد عالم هفتاد گونه عجايب به او نشان مى داد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خضر، پيامبرى مرسل بود كه خداوند تبارك و تعالى وى را به سوى قومش فرستاد و او آنان را به يگانه دانستن خدا و اقرار به پيامبران و فرستادگان او و كتاب هايش فراخواند و معجزه اش اين بود كه روى هر چوب خشك يا هر زمين بى علفى مى نشست، سبز مى شد و از اين رو «خضر» ناميده شد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مسجد سهله، اقامتگاه آن سواره است، عرض شد : آن سواره كيست؟ فرمود : خضر عليه السلام .
نمایش منبع
بحار الأنوار ـ به نقل از حسن بن سعيد لحمى ـ : براى يكى از همكيشان ما دخترى به دنيا آمد و او خدمت حضرت صادق عليه السلام رسيد. حضرت او را از اينكه دختر دار شده است ناراحت يافت؛ به او فرمود : فكر كن اگر خداوند به تو وحى مى كرد : من براى تو انتخاب كنم يا خودت انتخاب مى كنى، چه مى گفتى؟ آن مرد عرض كرد : مى گفتم : پروردگارا! تو براى من انتخاب كن. حضرت فرمود : حالا هم خدا [اين دختر را ]براى تو انتخاب كرده است
سپس فرمود : آن پسر بچه اى را كه آن مرد عالم (خضر)، زمانى كه موسى همراهيش مى كرد، كشت و خداوند فرموده است : «پس، خواستيم كه پروردگارشان آن دو را به پاكتر و مهربانتر از او عوض دهد»، خداوند به عوض او به پدر و مادرش دخترى داد كه هفتاد پيامبر از او به دنيا آمد.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : خضر از آب حيات نوشيد و از اين رو زنده است و تا روزى كه در صور دميده شود نمى ميرد. او نزد ما مى آيد و سلام مى كند و ما صدايش را مى شنويم امّا خودش را نمى بينيم. هر جا اسمش برده شود، حاضر مى شود. بنا بر اين، هر يك از شما نام او را برد، به وى سلام دهد. هر سال در موسم حج حاضر مى شود و تمام مناسك را به جا مى آورد و در عرفه مى ايستد و براى دعاى مؤمنان آمين مى گويد. زودا كه خداوند او را انيس تنهايى قائم ما، در زمان غيبتش قرار دهد و به وسيله او، وى را از تنهايى به در آورد.
نمایش منبع
كمال الدين : خضر از اين رو خضر ناميده شد كه روى زمين خشك و بى علف نشست و آن زمين سبزه زار شد و لذا او را خضر گفتند. عمر او از همه انسان ها درازتر است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام :

لَيسَ الحِميةُ أن ‏تَدَعَ الشيءَ أصلاً لاتَأكُلَهُ، ولكنَّ الحِميَةَ أن تَأكُلَ مِنَ الشيءِ وتُخَفِّفَ؛

پرهيز اين نيست كه چيزى را اصلاً نخورى، بلكه پرهيز آن است كه از هر چيزى سبُك بخورى.

کافی : ج8 ، ص291 ، ح443

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465