کتابخانه احادیث شیعه

شمار پيامبران عليهم السلام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر آفريد كه من گرامى ترين آنان نزد خداوند هستم و فخرى نفروشم . و خداوند عزّ و جلّ يكصد و بيست و چهار هزار وصى آفريد كه على گراميترين آنها نزد خدا و برترين ايشان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پيامبران يكصد و بيست و چهار هزار و انبياى مرسل سيصد و سيزده نفرند و آدم پيامبرى بود كه با او سخن گفته شد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال از شمار پيامبران ـ فرمود : يكصد و بيست و چهار هزار، كه از آن تعداد، شمار زيادى، يعنى سيصد و پانزده نفر، رسول بودند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من در پى هشت هزار پيامبر برانگيخته شدم كه چهار هزارشان از بنى اسرائيل بودند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من خاتم هزار پيامبر يا بيشتر هستم.
نمایش منبع
الخصال ـ به نقل از ابوذر ـ : خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله رسيدم در حالى كه حضرت در مسجد تنها نشسته بود. از تعداد پيامبران سؤال كردم، حضرت فرمود : يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر. عرض كردم : از آنها چه تعداد مرسل بودند؟ پيامبر فرمود : خيلى زياد، سيصد و سيزده نفر. عرض كردم : نخستين پيامبر كه بود؟ فرمود : آدم.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر برانگيخت.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465