کتابخانه احادیث شیعه

برترين دارايى

امام على عليه السلام : برترين دارايى آن است كه با آن آبرو حفظ و حقوق [خدا و مردم ]پرداخته شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين دارايى تو، آن است كه براى رفع نيازت به تو كمك كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين دارايى، آن است كه به وسيله آن حقوق [الهى و مردم] ادا شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين دارايى، آن است كه به وسيله [انفاقِ] آن آزادگان به بندگى كشيده شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين دارايى ها آن دارايى است كه با آن مردان به بندگى كشيده شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين دارايى ها آن دارايى است كه اثر نيكوترى بر تو داشته باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين ثروت آن ثروتى است كه ستايش و قدردانى به بار آورد و ثواب و اجرى را [براى انسان ]واجب گردانند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين دارايى آن است كه اندوخته و نام براى تو بر جاى گذارد و ستايش و اجر برايت به بار آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين اموال تو، آن مالى است كه بى نيازت كند.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : بهترين دارايى انسان، اندوخته هاى صدقه است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

اَلصّلاةُ حِصْنُ الرَّحْمنِ وَ مَدْحَرَةُ الشَّيطانِ؛

نماز، دژ محكم خداوند مهربان و وسيله راندن شيطان است.

غررالحكم، ح 2213

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454