کتابخانه احادیث شیعه

برترين دارايى

امام على عليه السلام : برترين دارايى آن است كه با آن آبرو حفظ و حقوق [خدا و مردم ]پرداخته شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين دارايى تو، آن است كه براى رفع نيازت به تو كمك كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين دارايى، آن است كه به وسيله آن حقوق [الهى و مردم] ادا شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين دارايى، آن است كه به وسيله [انفاقِ] آن آزادگان به بندگى كشيده شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين دارايى ها آن دارايى است كه با آن مردان به بندگى كشيده شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين دارايى ها آن دارايى است كه اثر نيكوترى بر تو داشته باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين ثروت آن ثروتى است كه ستايش و قدردانى به بار آورد و ثواب و اجرى را [براى انسان ]واجب گردانند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين دارايى آن است كه اندوخته و نام براى تو بر جاى گذارد و ستايش و اجر برايت به بار آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين اموال تو، آن مالى است كه بى نيازت كند.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : بهترين دارايى انسان، اندوخته هاى صدقه است.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454