کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

دارايى آن است كه مردم را سود رساند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در دارايى تو سه نفر شريكند : خودت، تلف و نابودى، و وارث. پس، اگر مى توانى كارى كن كه نا توانترين اين ها نباشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى آن است كه مردم را سود رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس مال و ثروتى جمع كند تا به وسيله آن به مردم سود رساند، مردم از او فرمان برند و هر كس براى خودش جمع كند، مردم او را ضايع كنند (فرمانش را نبرند يا نابودش كنند).
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال و ثروت، صاحب خود را تا زمانى كه آن را بذل و بخشش كند، گرامى مى گرداند و هرگاه بخل ورزد خوارش مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى ، تو را سود نرساند مگر آن گاه كه از تو جدا شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى كه بخشيدن اين مالْ پس انداز است و نگهداشتن آن فتنه (گرفتارى).
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال و ثروت وبالى است براى صاحبش، مگر آنچه كه [براى آخرتش ]پيش فرستد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرج كردن اين مال در راه طاعت خدا بزرگترين نعمت است، و مصرف كردنش در راه معاصى او بزرگترين محنت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه بنده بميرد، فرشتگان گويند : چه پيش فرستاد؟ و مردم گويند : چه بر جاى گذاشت؟ پس، زيادى مال خود را پيش فرستيد، تا براى شما باشد و بر جاى نگذاريد تا مايه حسرت شما گردد؛ زيرا محروم كسى است كه از خير و منفعت مال خود محروم بماند و سعادتمند كسى است كه ترازوهاى اعمالش از صدقات و خيرات سنگين شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مال و دارايى به اندازه ضرورت خود نگه دار و زيادى آن را براى روز نيازمندى خود پيش فرست.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن عسکری علیه السلام : :

بِئسَ العَبدُ عَبدٌ يَكونُ ذاوَجهَينِ و ذالِسانَينِ؛

چه بد بنده ‏اى است بنده ‏اى كه دو رو و دو زبان باشد!

گزیده تحف العقول، ح279

چهل حدیث « سیره عسکریین » علیهما السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454