عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

دارايى آن است كه مردم را سود رساند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در دارايى تو سه نفر شريكند : خودت، تلف و نابودى، و وارث. پس، اگر مى توانى كارى كن كه نا توانترين اين ها نباشى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دارايى آن است كه مردم را سود رساند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كس مال و ثروتى جمع كند تا به وسيله آن به مردم سود رساند، مردم از او فرمان برند و هر كس براى خودش جمع كند، مردم او را ضايع كنند (فرمانش را نبرند يا نابودش كنند).

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مال و ثروت، صاحب خود را تا زمانى كه آن را بذل و بخشش كند، گرامى مى گرداند و هرگاه بخل ورزد خوارش مى سازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دارايى ، تو را سود نرساند مگر آن گاه كه از تو جدا شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى كه بخشيدن اين مالْ پس انداز است و نگهداشتن آن فتنه (گرفتارى).

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مال و ثروت وبالى است براى صاحبش، مگر آنچه كه [براى آخرتش ]پيش فرستد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرج كردن اين مال در راه طاعت خدا بزرگترين نعمت است، و مصرف كردنش در راه معاصى او بزرگترين محنت.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه بنده بميرد، فرشتگان گويند : چه پيش فرستاد؟ و مردم گويند : چه بر جاى گذاشت؟ پس، زيادى مال خود را پيش فرستيد، تا براى شما باشد و بر جاى نگذاريد تا مايه حسرت شما گردد؛ زيرا محروم كسى است كه از خير و منفعت مال خود محروم بماند و سعادتمند كسى است كه ترازوهاى اعمالش از صدقات و خيرات سنگين شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از مال و دارايى به اندازه ضرورت خود نگه دار و زيادى آن را براى روز نيازمندى خود پيش فرست.

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

القَلبُ المُحِبُّ للّه‏ِِ يُحِبُّ كَثيرا النَّصَبَ للّه‏ِِ، وَالقَلبُ اللاّهي عَنِ اللّه‏ِ يُحِبُّ الرّاحَةَ؛
قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى ‏خبر از ياد خدا، آسايش را دوست دارد.

تنبيه الخواطر: ج2، ص 87

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450