کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

كسى كه مالى را از غير حلال به دست آورد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مالى را از غير حلال كسب كند، خداوند او را فقير گرداند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ فرمود : هر كس پروايى نداشته باشد كه از چه راهى درهم و دينار كسب مى كند، روز قيامت باكى ندارم كه از كدام درهاى دوزخ واردش كنم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس باكى نداشته باشد كه از كجا كسب مال مى كند، خداوند باكى ندارد كه از كجا به دوزخش بَرَد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه مالى را از غير حلال به دست آورد، آن مال او را به سوى آتش كشاند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس مالى را به ناحق كسب كند، آن را در راهى خرج كند كه اجرى نداشته باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه مالى را از راه نا روايش به دست آورد، آن را به ناروا خرج كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس مالى را از راه غير حلال به دست آورد، بنّايى و گل و آب بر او مسلّط شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند تبارك و تعالى را سرزمين هايى است به نام «انتقام گيرنده»، كه هرگاه خداوند به بنده اى ثروتى دهد و او حقّ خداوند عزّ و جلّ را از آن نپردازد، خداوند يكى از آن سرزمين ها را بر وى مسلّط گرداند و او آن مال را در آنجا بر باد دهد و آن گاه بميرد و آن را از خود باقى گذارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس مال و دارايى را به ناحق تحصيل كند، از ماندن آن برايش به حقّ محروم گردد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ چون عدّه اى از مردم خراسان خدمت آن حضرت رسيدند، بى مقدمه ـ فرمود : هر كس مالى را از «مهاوش» به دست آورد، خداوند آن را در «نهابر» از بين ببرد. عرض كردند : فدايت شويم، اين جمله را نمى فهميم. حضرت [به فارسى ]فرمود : «از باد آيد به دَم بشود» (يعنى ،باد آورده را باد ببرد).
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454