کتابخانه احادیث شیعه

مال ، دام ابليس است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شيطان، كه خدايش لعنت كناد، گفت : شخص دارا در يكى از سه مورد از چنگ من نخواهد رَست و صبح و شب با اين سه پيش او مى روم : به دست آوردن مال از راه غير حلال، خرج كردن نابجاى آن، و اين كه مال را محبوب او مى گردانم و در نتيجه، حق و حقوق آن را نمى پردازد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شيطان آدمى را همه جا مى گرداند و چون خسته اش كرد، در بزنگاه دارايى برايش كمين مى كند و گردنش را مى گيرد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ابليس ، كه خدايش لعنت كناد، مى گويد : هر چيزى مرا در به دام انداختن فرزند آدم خسته و درمانده كند، يكى از سه چيز هرگز مرا درباره او به رنج نخواهد افكند : به دست آوردن مال از راه غير حلال، يا نپرداختن حق و حقوق آن، يا مصرف نابجاى آن.
نمایش منبع
الأمالى للصدوق ـ به نقل از ابن عباس ـ : نخستين درهم و دينارى كه در روى زمين ضرب شد، ابليس به آن دو نگريست. چون آن دو سكّه را وارسى كرد، برداشت و بر ديده اش نهاد و سپس به سينه اش چسباند و آن گاه [از شادى ]فريادى زد و دوباره آن دو را به سينه اش چسباند و گفت : شما نور چشم و ميوه دل من هستيد. اگر فرزندان آدم شما را دوست داشته باشند، ديگر مرا باكى نيست كه هيچ بتى نپرستند. همين مرا بس است كه آدميان شما را دوست داشته باشند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

قَليلٌ تَدومُ عَلَيهِ، أرجى مِن كَثيرٍ مَملولٍ مِنهُ؛

عمل اندك كه بر آن مداومت ورزى، از عمل بسيار كه از آن خسته شوى اميدوار كننده ‏تر است.

نهج البلاغة : حکمت 278

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454