کتابخانه احادیث شیعه

دارايى، خاستگاه خواهش هاست

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر امّتى گوساله اى [چون گوساله سامرى ]دارد كه آن را مى پرستند و گوساله اين امّت دينارها و درهم ها هستند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دينار و درهم، كسانى را كه پيش از شما بودند نابود كرد و اين دو نابود كننده شماست.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب : وقتى ابن مسعود در حال پرداخت عطاى مردم بود مردى آمد و او هزار درهم به آن مرد بخشيد. سپس گفت : بگيرش ؛ زيرا از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود : جز اين نيست كه پيشينيان شما را درهم و دينار هلاك كرد و اين دو هلاك كننده شماست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال مايه شهوت هاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى، تاراج حادثه هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال، آرزوها را تقويت مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى، مايه آرامش و خوشىِ وارث است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال، سبب فتنه هاست و تاراج حادثه هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى، باعث مشقّت است و مَرْكب رنج.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال، صاحبش را در دنيا گرامى مى سازد و نزد خداى سبحان او را خوار مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى، صاحب خود را در دنيا بالا مى برد و در آخرت پايينش مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال، براى صاحب خود وبال است، مگر آنچه كه [براى آخرتش ]پيش فرستد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى، [باعث] فتنه نفْس است و تاراج پيشامدهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : من، سَرور مؤمنانم و مال، سرور ستمگران، مال، رياست نمى كند بلكه به وسيله آن رياست مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : من، سَرور مؤمنانم و دارايى، سرور نابكاران.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايىِ تو در زمان حياتت ستاينده توست و پس از مرگت نكوهنده تو.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مالدار، در رنج و تعب است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ثروت و دارايى، سرچشمه اندوههاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به اندازه دارايى ، غم و اندوه ها دو چندان مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454