عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

مرگ ناگهانى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ ناگهانى، [جان ]گرفتنى خشماگين است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ ناگهانى براى مؤمن، مايه آسوده شدن است و براى گنهكار [جان ]گرفتنى خشماگين.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ ناگهانى براى مؤمن مايه آسوده شدن است و براى كافر مايه دريغ و حسرت.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ ناگهانى، تخفيفى است براى مؤمن [از رنج مردن و سكرات موت] و [جان ]ستاندنى خشماگين از كافر.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ ناگهانى، تخفيفى است براى مؤمنان و خشمى است بر كافران.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : داوود نبى عليه السلام در روز شنبه به مرگ ناگهانى درگذشت. پس، پرندگان با بال هاى خود بر او سايه افكندند. موسى كليم اللّه عليه السلام نيز در تيه (بيابان برهوت) مرد. پس آواز دهنده اى از آسمان جار زد : موسى عليه السلام مُرد و كيست كه نميرد؟!

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از نشانه هاى [فرا رسيدن ]قيامت، شيوع فلج و مرگ ناگهانى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به خدا سوگند، كه پيكى از مرگ ناگهان بر من نيايد كه آن را خوش نداشته باشم و نه سرزننده اى كه آن را نشناسم. بلكه من [نسبت به مرگ ]چون تشنه كامى هستم كه به چشمه آبى رسد و جوينده اى كه [گمشده اش را] بيابد و آنچه نزد خداست براى نيكوكاران بهتر است.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : كسى كه زير چهل سالگى بميرد، نابهنگام [و به عمر غير طبيعى ]مرده است و كسى كه كمتر از چهارده روز [بيمارى بكشد و] بميرد، مرگش مرگ ناگهانى است.

پرینت احادیث 

امام علی عليه ‏السلام :

مَن أحَبَّ شيئاً لَهِجَ بِذِكرِهِ؛
هركه چيزى را دوست بدارد، ياد آن ورد زبانش شود.

غرر الحكم ، ح7851

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450