کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

ترغيب به ياد كردن فراوان از مرگ

بحار الأنوار : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : ويران كننده خوشى ها را فراوان ياد كنيد. عرض شد : اى رسول خدا! ويران كننده خوشى ها چيست؟ فرمود : مرگ؛ زيركترين مؤمنان كسى است كه مرگ را بيشتر ياد كند و براى آن آماده تر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا كه ياد مرگ گناهان را مى زدايد و به دنيا بى رغبت مى كند. اگر در هنگام توانگرى به ياد مرگ باشيد آن را بر هم مى زند و اگر به هنگام نادارى به يادش باشيد، شما را به زندگيتان خشنود مى سازد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا هيچ بنده اى آن را بسيار ياد نكرد، مگر اينكه خداوند دلش را زنده گردانيد و مردن را بر او آسان ساخت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برهم زننده خوشى ها را فراوان ياد كنيد؛ زيرا در هيچ فراوانى از مرگ ياد نشد، مگر اينكه آن را كاست و در هيچ اندكى ياد آن نشد، مگر اينكه آن را مُكفى ساخت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ را فراوان ياد كن، كه ياد هر چيز ديگرى را از ذهن تو مى برد.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از انس ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله بر جمعى كه در حال خنده بودند، گذشت. پس فرمود : برهم زننده خوشى ها را فراوان ياد كنيد. گمان مى كنم فرمود : هيچ كس در تنگناى زندگى مرگ را ياد نكرد، مگر اينكه زندگى را بر او فراخ كرد و نيز در فراخى زندگى آن را يادآور نشد، مگر اينكه زندگى را بر او تنگ ساخت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مرگ و روز بيرون آمدنتان از گورها و ايستادنتان در پيشگاه خداوند عزّ و جلّ را فراوان ياد كنيد، تا مصيبت ها بر شما آسان شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در هنگامى كه نفْس هايتان شما را به سوى خواهش ها و شهوات مى كشانند، مرگ را فراوان ياد كنيد كه مرگ بهترين واعظ است. رسول خدا صلى الله عليه و آله اصحاب خود را به يادآورى مرگ بسيار سفارش مى كرد و مى فرمود : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا كه آن برهم زننده خوشى ها و پرده ميان شما و خواهش ها است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ به فرزند بزرگوارش حضرت حسن عليه السلام ـ نوشت : فرزندم! بسيار به ياد مرگ و به ياد آنچه در آن مى افتى و پس از مرگ به سوى آن كشانده مى شوى باش، تا آن گاه كه بر تو درآيد با تمام توان در برابرش آماده و براى آن كمر بسته باشى، نه آنكه ناگهان بر تو در آيد و چشمانت را خيره گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه مرگ را بسيار ياد كند، رغبتش به دنيا كم مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه مرگ را فراوان ياد كند، از دنيا به قدر كفاف خرسند شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا هيچ انسانى مرگ را بسيار ياد نمى كند، مگر اينكه به دنيا بى رغبت مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

قَليلٌ تَدومُ عَلَيهِ، أرجى مِن كَثيرٍ مَملولٍ مِنهُ؛

عمل اندك كه بر آن مداومت ورزى، از عمل بسيار كه از آن خسته شوى اميدوار كننده ‏تر است.

نهج البلاغة : حکمت 278

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454