عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

زمانِ كوچيدن نزديك است

امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! از مرگ و نزديكى آن برحذر باشيد و ساز و برگش را فراهم آوريد؛ زيرا كه مرگ، امرى عظيم و حادثه اى بزرگ با خود مى آورد، يا خيرى مى آورد كه با آن هيچ شرّى نيست، يا شرّى مى آورد كه همراهش هيچ خيرى نيست. پس، چه كسى به بهشت نزديكتر از كسى است كه براى آن كار مى كند و چه كسى به دوزخ نزديكتر از كسى است كه براى آن مى كوشد!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هنگامى كه تو عقب مى روى و مرگ جلو مى آيد ، پس چه زود به يكديگر بر مى خوريد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه مرگ را با ديده يقين خويش بنگرد، آن را نزديك مى بيند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مرگ نزديك است و همصحبتى [با دنيا ]اندك.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زمانِ كوچيدن نزديك است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مرگ نآمده، سزاوارترين مسافرى است كه چشم به راه آمدنش مى باشى و نزديكترين در آينده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اين عمر كه لحظه ها كوتاهش مى گرداند و سپرى شدن ساعات نابودش مى كند. سزاست كه كوتاه باشد و غايبى (مرگ) كه شب و روز آن را پيش مى راند، شايسته است كه زود بازگردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اوقات دنيا، هرچند دراز باشد، كوتاه است و بهره بردن از آن هر چند بسيار باشد، اندك است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر آنچه چشم به راهش باشند، آمدنى است و هر آنچه آمدنى است، گويى كه از ابتدا بوده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چه نزديك است زندگى به مرگ!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چه نزديك است زنده به مرده، چون به او مى پيوندد. چه دور است مرده از زنده زيرا كه از او جدا و بريده است!

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام :

صاحِبُ السُّوءِ قِطْعَةٌ مِنَ النّارِ؛
همنشين بد پاره اى از آتش است.

شرح غررالحكم : ج 4، ص 201

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450