کتابخانه احادیث شیعه

در هر دمى، مردنى است

امام على عليه السلام : در هر نَفَسى، مرگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در هر زمانى، فوتى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در هر لحظه اى، اجلى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نَفَس انسان، گام برداشتن او به سوى اجلش است.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454