عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

وصف فرشتگان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در احتجاج با مشركان ـ فرمود : فرشته را حواسّ شما در نمى يابد؛ زيرا آن از جنس اين هواست كه ديده نمى شود. اگر [به فرض ]ديدگان شما چندان قوى و تيزبين شود كه فرشته را ببينيد، خواهيد گفت : اين فرشته نيست بلكه بشر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود : آنان داناترين آفريدگانت به تو هستند و ترسانترين آنها از تو و نزديكترينشان به تو. در پشتها[ى نرينگان] نبوده و در زهدان ها جاى نداشته اند. از آبى پست آفريده نشده اند و حوادث روزگار آنها را پريشان نساخته است. آنان با همه مقام و منزلتى كه نزد تو دارند و با اينكه همه وجودشان عشق به توست و با وجود طاعت بسيارشان از تو و كمى غفلتشان از امر تو، اگر حقيقت و كنه آنچه را كه از تو بر آنان پوشيده است مشاهده كنند، بى گمان اعمال خود را كوچك خواهند شمرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود: فرشتگانى كه آنان را بيافريدى و در آسمان هاى خود جايشان دادى. در آنها نه سستى است و نه غفلتى و نه نافرمانى و نه معصيتى. آنان داناترين آفريدگانت نسبت به تو هستند و ترسانترين مخلوقاتت از تو و نزديكترين آفريدگانت به تو و عمل كننده ترين آنها به طاعت تو. نه خوابِ چشم ها، آنان را فرا مى گيرد و نه سهو و اشتباهِ خردها و نه سستىِ بدنها. در پشت ها[ى پدران ]نبوده اند و در زهدان ها جاى نداشته اند. آنان را از آبى پست نيافريده اى، [بلكه ]يكباره پديدشان آوردى و آن گاه در آسمان هاى خود جايشان دادى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : فرشتگان نه مى خورند، نه مى آشامند و نه ازدواج مى كنند؛ بلكه با نسيم عرش زندگى مى كنند.

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

قوتُ الأجسادِ الطَّعامُ، وقوتُ الأرواحِ الإطعامُ؛
خوراك بدنها، غذاست و خوراك جانها، اطعام كردن.

مشكاة الأنوار، ص 325

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450