کتابخانه احادیث شیعه

نيرنگ و خدعه در آتشند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نيرنگ و خدعه، در آتشند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نيرنگ بازى و فريبكارى و خيانت، در آتشند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ملعون است كسى كه به مؤمنى زيان رسانَد يا به او نيرنگ زنَد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه مسلمان باشد، نه نيرنگ مى زند و نه حيله گرى مى كند؛ زيرا از جبرئيل عليه السلام شنيدم كه مى گفت: همانا نيرنگ و حيله گرى در آتشند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيرنگ و حيله گرى در آتشند. پس از خداوند عزّ و جلّ و از يورش او بر حذر باشيد···
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر نبود كه مكر و خدعه در آتشند، هر آينه من مكّارترين عرب بودم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر نبود كه نيرنگ و فريبكارى در آتشند، بى گمان من مكّارترين مردم بودم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر نبود كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمايد: نيرنگ و فريب و خيانت در آتشند، هر آينه من نيرنگ بازترين عرب بودم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر تقوا در ميان نبود، من از همه عرب ها حيله گرتر بودم.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام: :

إن جَعَلتَ دِينَكَ تَبَعاً لدُنياكَ أهلَكتَ دينَكَ ودُنياكَ وكُنتَ في الآخرةِ مِن الخاسِرينَ، إن جَعَلتَ دُنياكَ تَبَعاً لِدينِكَ أحرَزْتَ دِينَكَ ودُنياكَ وكُنتَ في الآخرةِ مِن الفائزينَ؛

اگر دينت را تابع دنيايت كنى، دين و دنيايت، هر دو را از بين برده‏ اى و در آخرت از زيانكاران خواهى بود، اما اگر دنياى خود را تابع دينت كنى دين و دنيايت، هر دو را به دست آورده‏ اى و در آخرت از رستگاران خواهى بود.

غرر الحكم : 3750 ـ 3751

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465