کتابخانه احادیث شیعه

نيرنگ و خدعه در آتشند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نيرنگ و خدعه، در آتشند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نيرنگ بازى و فريبكارى و خيانت، در آتشند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ملعون است كسى كه به مؤمنى زيان رسانَد يا به او نيرنگ زنَد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه مسلمان باشد، نه نيرنگ مى زند و نه حيله گرى مى كند؛ زيرا از جبرئيل عليه السلام شنيدم كه مى گفت: همانا نيرنگ و حيله گرى در آتشند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيرنگ و حيله گرى در آتشند. پس از خداوند عزّ و جلّ و از يورش او بر حذر باشيد···
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر نبود كه مكر و خدعه در آتشند، هر آينه من مكّارترين عرب بودم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر نبود كه نيرنگ و فريبكارى در آتشند، بى گمان من مكّارترين مردم بودم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر نبود كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمايد: نيرنگ و فريب و خيانت در آتشند، هر آينه من نيرنگ بازترين عرب بودم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر تقوا در ميان نبود، من از همه عرب ها حيله گرتر بودم.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است!

غررالحكم: ج4، ص64

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462