کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

مجادله نكنيد، هرچند حق با شما باشد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ بنده اى كاملاً به حقيقت ايمان نرسد، مگر آن گاه كه مجادله را رها كند، هرچند بر حق باشد.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : أنا زَعيمٌ ببَيتٍ في رَبَضِ .حديث الجَنّةِ ، و بَيتٍ في وَسَطِ الجَنّةِ ، و بَيتٍ في أعلَى الجَنّةِ ، لمَن تَرَكَ المِراءَ و إن كانَ مُحِقّا ، و لمَن تَرَكَ الكِذبَ و إن كانَ هازِلاً ، و لمَن حَسّنَ خُلقَهُ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من براى كسى كه مجادله را رها كند هرچند بر حق باشد، و براى كسى كه دروغ گفتن را اگر چه به شوخى، ترك گويد و براى كسى كه اخلاقش را نيكو گرداند، خانه اى در حومه بهشت و خانه اى در مركز بهشت و خانه اى در بالاى بهشت ضمانت مى كنم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مجادله را رها كنيد. من براى كسى كه مجادله را رها مى كند با اينكه درست مى گويد، سه خانه در حومه و وسط و بالاى بهشت ضمانت مى كنم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه حق با او باشد و با اين حال مجادله را رها كند، من برايش خانه اى در حومه بهشت ضمانت مى كنم. كسى كه در حال شوخى هم دروغ نگويد، من برايش خانه اى در وسط بهشت ضمانت مى كنم و كسى كه باطنش را نيكو گرداند، من براى او خانه اى در بالاى بهشت ضمانت مى كنم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه وقتى حق با او نيست مجادله نكند، خانه اى در حومه بهشت برايش ساخته مى شود. كسى كه حق با او باشد و مجادله نكند، خانه اى در وسط بهشت برايش ساخته مى شود و كسى كه اخلاقش را نيك گرداند، خانه اى در بالاى بهشت برايش ساخته مى شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه حق با او باشد و با اين حال مجادله را رها كند، خانه اى در بالاى بهشت برايش ساخته مى شود و كسى كه وقتى حق با او نيست مجادله نكند، خانه اى در حومه بهشت برايش ساخته مى شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پارساترين مردمان، كسى است كه مجادله را رها كند هرچند حق با او باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ بنده اى به حقيقت ايمان نرسد، مگر اين كه در عين حال كه حق با اوست، مجادله را رها كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از فروتنى است كه··· مجادله را رها كند هرچند حق با او باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465