کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش مجادله و آثار آن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مجادله را رها كنيد؛ زيرا مؤمن مجادله نمى كند؛ مجادله را رها كنيد؛ زيرا مجادله گر قطعا زيان مى بيند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مجادله و ستيزه كردن بپرهيزيد؛ زيرا اين دو كار دل ها را نسبت به برادران بيمار مى كنند و نفاق مى رويانند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نتيجه مجادله، دشمنى و كينه توزى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه آبروى خود را مى خواهد، بايد مجادله را رها كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مجادله، بذرِ شرّ است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه يقينش درست باشد، به مجادله بى رغبت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شش كس اند كه با آنها مجادله نشايد: فقيه، رئيس، فرومايه، بد زبان، زن و كودك.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از مجادله كردن بپرهيز؛ كه اين كار عمل تو را بر باد مى دهد و از جرّ و بحث كردن بپرهيز؛ كه اين كار تو را هلاك مى گرداند و زياد ستيزه مكن؛ زيرا كه تو را از خدا دور مى كند.
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : مجادله كردن، دوستى ديرين را از بين مى برد و پيوند استوار را از هم مى گسلد و كمترين چيزى كه در مجادله هست، چيره جويى است و چيره جويى، خود عامل اصلى قطع رابطه مى باشد.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : مجادله مكن كه احترامت از بين مى رود و شوخى مكن كه بر تو گستاخ مى شوند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462