کتابخانه احادیث شیعه

آداب عيادت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين عيادت، كوتاه ترين آن است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پر اجرترين عيادت، كوتاه ترين آن است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از كسى كه به عيادت تو نمى آيد عيادت كن و به كسى كه به تو هديه نمى دهد، هديه بده.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر دو سه روز يك بار به عيادت بيمار برويد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زمان عيادت، بايد به اندازه زمان رگ كردن پستان شتر [كوتاه مدت ]باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين پاداش را نزد خداوند عزّ و جلّ آن عيادت كننده اى دارد كه هرگاه به عيادت برادرش برود، زمان كوتاهى نزد او بنشيند، مگر اين كه خود بيمار دوست داشته باشد و از او بخواهد كه بيشتر بنشيند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : زمان عيادت بايد به اندازه زمان رگ كردن پستان شتر يا يك دوشيدن شتر باشد .حديث
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : عيادت كامل، اين است كه دستت را روى بازوى بيمار بگذارى و زود از پيش او برخيزى؛ زيرا عيادت احمق ها براى بيمار سخت تر از درد خود اوست.
نمایش منبع
الكافى : يكى از وابستگان امام صادق عليه السلام گفت : يك نفر از ياران حضرت بيمار شد و ما عده اى از ياران امام بوديم كه براى عيادت او رفتيم. در راه با حضرت صادق عليه السلام مواجه شديم. از ما پرسيد: كجا مى رويد؟ عرض كرديم: به عيادت فلانى مى رويم. فرمود: بايستيد. ما ايستاديم. حضرت فرمود: آيا سيبى، بِهى، تُرنجى، كمى عطر يا تركه اى خوشبو به همراه يكى از شما هست؟ عرض كرديم: از اين چيزها با خود نداريم. حضرت فرمود: مگر نمى دانيد كه بيمار از اينكه چيزى برايش ببرند، آرامش مى يابد؟!
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469