عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

بهترين و برترين مردانگى

امام على عليه السلام : بهترين مردانگى، حُسن برادرى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين مردانگى، در اختيار گرفتن خشم و ميراندن شهوت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترين مردانگى، پاسدارى مرد از آبروى خويش است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترين مردانگى، تحمّل گناهان برادران [و تلافى نكردن آنها ]است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترين مردانگى، سهيم كردن برادران در دارايى خود و برابر نمودن خود با حال و روز آنان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از برترين مردانگى، صله رحم است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از برترين مردانگى، حفظ استوار انديشى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : جدايى گزيدن از عوام، از برترين مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين مردانگى، نگهداشتن دوستى است.

پرینت احادیث 

امام جواد عليه ‏السلام :

مَنْ زارَ عَمَّتى بِقُم فَلَهُ الجَنَّةُ؛
كسى كه عمّه‏ ام را در قم زيارت كند او اهـل بهشت است.

سفينة البحار: ج2 ،ص376

قم و حضرت معصومه سلام الله علیها

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454