کتابخانه احادیث شیعه

كمال مردانگى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مردانگى، بهسازى دارايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى مرد كامل نشود، مگر آن گاه كه در دينش فقيه و دانا شود، در زندگيش ميانه روى كند، در برابر پيشامدهاى سختى كه به او مى رسد شكيبا باشد و تلخى برادران را شيرين يابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دورى كردن از پستى، از كمال مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از كمال مردانگى است كه حقّى را كه بر گردن ديگران دارى، فراموش كنى و حقّى را كه ديگران بر گردن تو دارند، به ياد داشته باشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در كمال مردانگىِ آدمى، همين بس كه آنچه را زيبنده او نيست ترك گويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با نرمى و مداراست كه مردانگى به كمال مى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با صدق و راستى است كه مردانگى كامل مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى جز براى خردمند، كامل نمى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با صداقت و وفادارى است كه مردانگى براى ارباب مروّت به كمال مى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه در برابر شهوت خويش پايدارى ورزد، مردانگى را به نهايت رساند.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : رشد دادن دارايى، كمال مردانگى است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462