عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آغاز و انجام مردانگى

امام على عليه السلام : آغاز مردانگى، طاعت خداست و انجام آن رهيدن از پستى ها.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آغاز مردانگى، خوشرويى است و انجام آن مداومت بر احسان و نيكى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آغاز مردانگى، گشاده رويى است و انجام آن، دوستى نمودن با مردم.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مهماندارى، رأس مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خويشتندارى، رأس مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ريشه مردانگى، حيا است و ميوه اش پاكدامنى.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454