عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آنچه از مردانگى به شمار آيد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گوش دادن برادر به برادرش هرگاه با او سخن بگويد، از مردانگى است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در پى رشد دادن و بهسازى مال بودن، از مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كار كردنِ بيش از توان براى خدا، از مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : رسيدگى به همسايگان، از مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از مردانگى است كه ميانه روى كنى و اسراف نورزى و وعده دهى و خُلف وعده نكنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تحمّل كردن گناهان برادران [و تلافى نكردن آنها] از مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از مردانگى است كه هرگاه از تو خواهشى شد [براى برآوردن آن ]خودت را به زحمت اندازى و هرگاه تو [از كسى] خواهشى كردى، سبك گيرى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پايين انداختن نگاه، از مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پنهان داشتن نادارى و بيمارى ها، از مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوددارى از حرام، از شرايط مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با حيايى بسيار، و داد و دِهش و خويشتندارى از آزار رسانى، نشانگر مردانگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پراكندن نيكى و بى دريغ احسان كردن و خوددارى از منّت نهادن، نشانه مردانگى مرد است.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : از مردانگى آدمى اين است كه ستورانش فربه باشند.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : چاق و چلّه بودن ستور از جوانمردى [صاحب آن] است.

پرینت احادیث 

امام جواد عليه ‏السلام :

مَنْ زارَ عَمَّتى بِقُم فَلَهُ الجَنَّةُ؛
كسى كه عمّه‏ ام را در قم زيارت كند او اهـل بهشت است.

سفينة البحار: ج2 ،ص376

قم و حضرت معصومه سلام الله علیها

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454