کتابخانه احادیث شیعه

آنچه از مردانگى به شمار آيد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گوش دادن برادر به برادرش هرگاه با او سخن بگويد، از مردانگى است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در پى رشد دادن و بهسازى مال بودن، از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كار كردنِ بيش از توان براى خدا، از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رسيدگى به همسايگان، از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مردانگى است كه ميانه روى كنى و اسراف نورزى و وعده دهى و خُلف وعده نكنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تحمّل كردن گناهان برادران [و تلافى نكردن آنها] از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مردانگى است كه هرگاه از تو خواهشى شد [براى برآوردن آن ]خودت را به زحمت اندازى و هرگاه تو [از كسى] خواهشى كردى، سبك گيرى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پايين انداختن نگاه، از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پنهان داشتن نادارى و بيمارى ها، از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوددارى از حرام، از شرايط مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با حيايى بسيار، و داد و دِهش و خويشتندارى از آزار رسانى، نشانگر مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پراكندن نيكى و بى دريغ احسان كردن و خوددارى از منّت نهادن، نشانه مردانگى مرد است.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : از مردانگى آدمى اين است كه ستورانش فربه باشند.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : چاق و چلّه بودن ستور از جوانمردى [صاحب آن] است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469