کتابخانه احادیث شیعه

تفسير مردانگى

كنز العمّال : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به مردى از قبيله ثقيف ـ فرمود : اى مرد ثقفى! در ميان شما مردانگى به چيست؟ عرض كرد: اى رسول خدا! به انصاف داشتن و اصلاح. حضرت فرمود: در ميان ما نيز چنين است.
نمایش منبع
تاريخ يعقوبى: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله خطاب به مردى از قبيله ثقيف فرمود : در ميان شما مردانگى به چيست؟ عرض كرد: به درست بودن در دين و بهبود معاش و سخاوت نفْس و خوش خويى. حضرت فرمود: در ميان ما نيز مردانگى همين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال : مردانگى چيست؟ ـ فرمود : اين كه در نهان كارى نكنى كه آشكارا از انجام آن شرم داشته باشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، دادگرى در حكومت است و گذشت در عين داشتن توانايى [بر انتقام] و داشتن حسّ همدردى در زندگى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، دورى كردن از پستى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، وفا كردن به وعده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، دورى كردن مرد است از آنچه مايه ننگ اوست و به دست آوردن چيزهايى كه باعث آراستگى اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، رسيدگى به خويشاوندان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، بذل احسان است و پذيرايى از ميهمان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سخاوت، به اندازه مردانگى بستگى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى، قناعت است و آراستگى (آبرو دارى و شكيبايى در برابر دشوارى ها).
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آراستگى (آبرو دارى و شكيبايى در برابر سختى ها) مروّتى آشكار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه شهوت خود را بميراند، مروّتش را زنده گردانَد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ارجمندى مَرد، خرد اوست و مروّت او، خوىِ [خوش] او.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردانگى در سه چيز است: پائين انداختن نگاه، پايين آوردن صدا و راه رفتن با اعتدال.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سه خصلت ، مردانگى است : بخشندگى در تنگدستى، تحمّل بى آن كه با خوارى همراه باشد و خويشتندارى از نياز خواهى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آيين مردانگى در اين است كه با برادرت براى [وا داشتن او به ]طاعت خدا و بازداشتنش از معاصى او مبارزه كنى و اين كه در اين باره (ترك طاعت و ارتكاب معاصى) او را بسيار سرزنش نمايى.
نمایش منبع
كنز العمّال : امام على عليه السلام به جوانانى از قريش كه درباره مردانگى گفتگو مى كردند برخورد كرد، از آنها سؤال كرد : از چه سخن مى گوييد؟ عرض كردند: از مردانگى. حضرت فرمود: [مردانگى] به انصاف و احسان است.
نمایش منبع
كنز العمّال : امام على عليه السلام به گروهى كه با يكديگر سخن مى گفتند برخورد كرد و فرمود : چه مى كنيد؟ عرض كردند: درباره مردانگى گفتگو مى كنيم. فرمود: آيا خداوند در كتاب خود پاسخ شما را نداده است، آن جا كه مى فرمايد: «همانا خداوند به عدل و احسان فرمان مى دهد؟» عدل، انصاف است و احسان تفضّل. پس از اين ها ديگر چه چيزى هست؟
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال معاويه از بزرگوارى و دليرى و مردانگى ـ فرمود : امّا بزرگوارى (سخاوت) داوطلب شدن در احسان و نيكى است و دِهش پيش از خواهش و اطعام كردن در قحط سالى··· و اما مردانگى آن است كه آدمى دين خود را نگه دارد و خويشتن را از آلودگى حفظ كند و به املاكش رسيدگى كند و حقوق را بپردازد و به همگان سلام گويد.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از مردانگى ـ فرمود: حفظ دين و عزّت نفس و نرمش و مداومت بر نيكى و احسان و گزاردن حقوق و دوستى نمودن با مردم است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به همان پرسش ـ فرمود: آزمندى مرد به دين خود و بهبود بخشيدن به دارايى اش و گزاردن حقوق.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به همان پرسش ـ فرمود: پاكى در دين و اندازه نگه داشتن (برنامه ريزى درست) در امر معاش و شكيبايى در برابر پيشامدهاى سخت.
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : وفادارى، مردانگى است.
نمایش منبع
تحف العقول : امام باقر عليه السلام ـ خطاب به كسانى كه در محضر ايشان بودند ـ فرمود : مروّت چيست؟ هر يك از آنان سخنى گفت. حضرت فرمود: مروّت آن است كه طمع نورزى، كه خوار مى شوى و دست سؤال دراز نكنى كه نادار مى گردى و بخل نورزى كه دشنام مى شنوى و جهل نورزى كه محكوم مى شوى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش: مردانگى چيست؟ ـ فرمود : اين كه خداوند تو را در جايى كه نهيت كرده است، حاضر نبيند و در آن جا كه فرمانت داده است، غايب نيابد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مردانگى دو تاست: مردانگى در حَضَر و مردانگى در سفر. اما مردانگى در حضر، تلاوت قرآن است و حاضر شدن در مساجد و همنشينى با نيكان و انديشيدن در فقه (مسائل دين) و اما مردانگى در سفر، بخشيدن از توشه است و شوخى كردن در آنچه كه موجب خشم خدا نشود و كمتر ناسازگارى كردن با همسفرت و اين كه وقتى از همسفرانت جدا شدى بر ضدّ آنها چيزى نقل نكنى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461