کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

نهى از سپردن زمام حكومت به دست زنان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مردمى كه زمام امور خود را به دست زنى بسپارند، هرگز روى رستگارى را نمى بينند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مردمى كه زمام دارشان زنى باشد، هرگز رستگار نمى شوند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مردمى كه كار خود را به دست زنى بسپارند، هرگز روى رستگارى را نمى بينند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه زمام داران شما نيكان افراد شما باشند و ثروتمندانتان بخشنده و كارهايتان با مشورت انجام گيرد، روى زمين براى شما بهتر از زير زمين است. و هرگاه زمام داران شما اشرارتان باشند و ثروتمندانتان مردمانى بخيل و كارهايتان به دست زنانتان باشد، زيرِ زمين [رفتن و مُردن ]براى شما بهتر از روى زمين است.
نمایش منبع
سنن الترمذى ـ به نقل از ابو بكره ـ :
خداوند مرا به واسطه سخنى كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم حفظ كرد. زمانى كه كسرا مُرد، رسول خدا پرسيد: چه كسى را جانشين او كرده اند؟ عرض كردند: دختر او را. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: مردمى كه زنى را زمامدار خود كنند، هرگز رستگار نمى شوند
ابو بكره مى گويد: زمانى كه عايشه به بصره رفت، من به ياد اين سخن رسول خدا صلى الله عليه و آله افتادم و خداوند با اين سخن مرا حفظ كرد.
نمایش منبع
شرح نهج البلاغة ـ به نقل از ابو بكره ـ : زمانى كه طلحه و زبير وارد بصره شدند، من به قصد يارى دادن آنها شمشيرم را برداشتم و پيش عايشه رفتم و ديدم كه امر و نهى مى كند و فرمان، فرمان اوست. در اين هنگام به ياد حديثى افتادم كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيده بودم كه: مردمى كه كار آنها را زنى اداره كند، هرگز رستگار نمى شوند. لذا برگشتم و از آنها كناره گيرى كردم
ابن ابى الحديد مى گويد: اين خبر به اين صورت نيز روايت شده است: بعد از من گروهى خروج مى كنند كه در رأس آنها زنى قرار دارد. اين گروه هرگز رستگار نمى شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر مردى كه زنى او را اداره كند، از رحمت خدا به دور است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به زن كارى را كه از حدّ و توان او فراتر است، مسپار؛ زيرا زن گُل است نه پيشكار و در گراميداشت او پا از حدّ فراتر مگذار و كارى مكن كه به ميانجى كردن از كسى طمع كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462