کتابخانه احادیث شیعه

امتحان

امام على عليه السلام : همانا قضيّه ما دشوار و ديرياب است و جز بنده مؤمنى كه خداوند دلش را براى ايمان آزموده باشد، كسى آن را بر نمى تابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف انبيا و اوليا ـ فرمود : خداوند آنان را به گرسنگى آزمود و به [انواع] سختى گرفتارشان ساخت و به بيم و هراس ها امتحانشان نمود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره پرسش از ميّت در قبر ـ فرمود : و در آن هنگام كه تشييع كننده برگردد و عزادار مراجعت كند، او را در گورش مى نشانند و او از وحشت سؤال و لغزش در امتحان، آهسته سخن مى گويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بيازماى تا دشمن بدارى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در امتحان است كه آدمى سربلند يا سرافكنده مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مرد به كردارش آزموده مى شود، نه به گفتارش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سه چيز است كه خردهاى آدميان با آنها آزموده مى شود: دارايى، دوستى و مصيبت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شش چيز است كه اخلاق مردان با آنها آزموده مى شود: خشنودى، خشم، امنيّت، ترس، دريغ شدن چيزى از او و ميل و رغبت [او به چيزى].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : منصب هاى فرمانروايى، ميدان هاى مسابقه مردان است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : با مردم آميزش كن تا آنها را بيازمايى و چون امتحانشان كردى با آنان دشمن مى شوى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شيعيان ما را در سه چيز بيازماييد: در اوقات نمازشان كه چگونه بر آن مواظبت مى كنند. در رازهايشان كه چگونه آنها را از دشمنان ما حفظ مى كنند و در اموالشان كه چگونه با آن به برادران خود كمك مى كنند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چيزى از دنيا به بنده اى داده نشد مگر براى عبرت گيرى و چيزى از او گرفته نشد مگر براى امتحان.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465