عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

مَثَل امّت پيامبر صلى الله عليه و آله

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت امّت من، چون باران است كه خداوند متعال در آغاز آن خير و بركت قرار مى دهد و در آخر آن نيز خير و بركت.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت امّت من، چون باران است كه معلوم نيست اوّل آن باران بهتر است يا آخرش.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در حقيقت حكايت اين امّت، حكايت باران است كه معلوم نيست آغازش بهتر است يا فرجامش و در اين ميان راهى است كج، كه نه من از آن هستم و نه آن از من.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت شما، اى امّت! حكايت لشكرى است كه اوّل آن حركت كرده و بانگ كوچيدن سر داده شده است.چه زود دنباله آن لشكر به اوّلينشان مى پيوندند! به خدا سوگند دنيا در برابر آخرت به اندازه دَمِش خرگوشى بيش نيست. بشتابيد، بشتابيد، اى بندگان خدا! و از پروردگارتان، خدا، كمك بگيريد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مَثَل اين امّت ، در حقيقت مَثَل باغى است كه [باغبانش] يك سال، گروهى را از آن تغذيه كند و سالى ديگر گروهى ديگر را. شايد آخرين گروه اين امّت، داراى ريشه اى استوارتر و شاخ و برگى زيباتر و ميوه اى شيرين تر باشد و خيرش بيشتر و عدالتش گسترده تر و فرمانروايى اش درازتر باشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت امّت من، حكايت باغى است كه صاحبش به آن رسيدگى كند و چاه ها و جوى هايش را حفر نمايد و خانه هايش را آماده سازد و شاخه هاى خشك درختانش را بِبُرد، به طورى كه يك سال گروهى را ميوه دهد و سال ديگر گروهى ديگر را؛ و اى بسا كه سالهاى آخر خوشه هايش پر بارتر و شاخه هايش بلندتر باشد.سوگند به آن كه مرا به حق برانگيخت، هر آينه عيسى بن مريم در ميان امّت من، جانشينان حواريان خود را خواهد يافت.

پرینت احادیث 

امام جواد عليه ‏السلام :

مَنْ زارَ عَمَّتى بِقُم فَلَهُ الجَنَّةُ؛
كسى كه عمّه‏ ام را در قم زيارت كند او اهـل بهشت است.

سفينة البحار: ج2 ،ص376

قم و حضرت معصومه سلام الله علیها

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454