کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

مَثَل امّت پيامبر صلى الله عليه و آله

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت امّت من، چون باران است كه خداوند متعال در آغاز آن خير و بركت قرار مى دهد و در آخر آن نيز خير و بركت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت امّت من، چون باران است كه معلوم نيست اوّل آن باران بهتر است يا آخرش.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در حقيقت حكايت اين امّت، حكايت باران است كه معلوم نيست آغازش بهتر است يا فرجامش و در اين ميان راهى است كج، كه نه من از آن هستم و نه آن از من.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت شما، اى امّت! حكايت لشكرى است كه اوّل آن حركت كرده و بانگ كوچيدن سر داده شده است.چه زود دنباله آن لشكر به اوّلينشان مى پيوندند! به خدا سوگند دنيا در برابر آخرت به اندازه دَمِش خرگوشى بيش نيست. بشتابيد، بشتابيد، اى بندگان خدا! و از پروردگارتان، خدا، كمك بگيريد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مَثَل اين امّت ، در حقيقت مَثَل باغى است كه [باغبانش] يك سال، گروهى را از آن تغذيه كند و سالى ديگر گروهى ديگر را. شايد آخرين گروه اين امّت، داراى ريشه اى استوارتر و شاخ و برگى زيباتر و ميوه اى شيرين تر باشد و خيرش بيشتر و عدالتش گسترده تر و فرمانروايى اش درازتر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت امّت من، حكايت باغى است كه صاحبش به آن رسيدگى كند و چاه ها و جوى هايش را حفر نمايد و خانه هايش را آماده سازد و شاخه هاى خشك درختانش را بِبُرد، به طورى كه يك سال گروهى را ميوه دهد و سال ديگر گروهى ديگر را؛ و اى بسا كه سالهاى آخر خوشه هايش پر بارتر و شاخه هايش بلندتر باشد.سوگند به آن كه مرا به حق برانگيخت، هر آينه عيسى بن مريم در ميان امّت من، جانشينان حواريان خود را خواهد يافت.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469