کتابخانه احادیث شیعه

حُكم همانندها

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : و اللّه ِ، ما يُساوى ما مَضى مِن دُنياكُم هذهِ بأهدابِ .حديث بُردِي هذا ، و لَما بَقِيَ مِنها أشبَهُ بما مَضى مِن الماءِ بالماءِ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به خدا قسم، آنچه از اين دنياى شما گذشته، با كناره ها و ريشه هاى اين بُرد من برابرى نمى كند و شباهت آنچه از آن باقى مانده با آنچه گذشته، از شباهت آب به آب بيشتر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه كارها همانند (مشتبه) شوند، پايان آنها با آغازشان سنجيده مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ به فرزند بزرگوار خود، حسن عليه السلام ـ نوشت: از آنچه بوده، به آنچه نيست راه بِبَر؛ زيرا كه امور [دنيا ]همانندند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه قرآن ، تو را به خصلت زيبايى فرا خواند، خودت را به همانندهاى آن خصلت نيز بياراى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در اين باره نيك بينديش؛ كه هر نمونه اى دليل بر همانندِ آن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در خطبه قاصعه ـ فرمود : نمونه هايى از خشم خدا و بلاهاى كشنده او و حوادث و رخدادهايش در اختيار شما قرار دارد. پس، از روى بى خبرى و نادانى نسبت به مؤاخذه خدا و دست كم گرفتن هجوم او و ايمن پنداشتن خود از كيفرش، وعده عذاب او را دير نينگاريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ نيز در خطبه قاصعه ـ فرمود : از احوال (سرگذشت) زادگان اسماعيل و فرزندان اسحاق و فرزندان اسرائيل (يعقوب) عليهم السلام پند گيريد؛ زيرا كه همسانىِ بسيارى است ميانِ احوال و سرگذشت ها و همانندىِ نزديكى است ميانِ نمونه ها.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469