کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

بسا سرزنش شده اى كه گناهى ندارد

امام على عليه السلام : مرا در گذشته برادرى بود در راه خدا··· هيچ كس را براى عملى كه عذرى براى آن توان داشت، سرزنش نمى كرد، تا اين كه عذرخواهى او را بشنود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بسا ملامت شده اى كه بى گناه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در بخشى از نامه خود به معاويه ـ نوشت : من كسى نيستم كه از خرده گيرى هايى كه بر بدعتهاى او (عثمان) مى كردم پوزش بخواهم؛ اگر ارشاد و راهنماييهايى كه او را مى كردم گناه است [گو باش]؛ زيرا بسا سرزنش شده اى كه گناهى ندارد.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در وصف يكى از برادران خود ـ فرمود : هيچ كس را براى كارى كه جاى عذر داشت، سرزنش نمى كرد تا عذرخواهى [او را ]ببيند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454