کتابخانه احادیث شیعه

عوامل شوق آفرين

المحجّة البيضاء : در اخبار داوود عليه السلام آمده است كه خداوند عزّ و جلّ، به او وحى فرمود: اى داوود! من دل هاى مشتاقان را از خشنودى خود آفريدم و آنها را به نور ذات خود منعّم گردانيدم··· داوود عرض كرد: پروردگارا! به چه وسيله به اين مقام نزد تو، رسيدند؟ فرمود: به خوش گمانى و دور نگه داشتن خويش از دنيا و اهل آن و خلوت كردن و مناجات نمودن با من. و اين مقامى است كه بدان دست نيابد، مگر كسى كه دنيا و اهل آن را به كنار نهد و هرگز از آن ياد نكند و دلش را براى من خالى گرداند و مرا بر همه آفريدگانم برگزيند. در اين صورت است كه من به او رو مى كنم و نفْس او را براى او فارغ گردانم و حجابِ ميان خود و او را كنار زنم، به طورى كه مرا [با چشم دل ]ببيند همچون كسى كه با چشم [سر] خود چيزى را مى بيند.
نمایش منبع
المحجّة البيضاء : در اخبار داوود عليه السلام آمده است كه خداوند عزّ و جلّ به او وحى فرمود : اى داوود! اگر روي گردانانِ از من بدانند كه چه انتظارى براى آنان مى كشم و چه مهرى به آنان مى ورزم و چه اشتياقى به ترك معاصى از سوى آنها دارم، هر آينه از شوقِ به من بميرند و از عشق به من بندهاى بدنشان از هم بگسلد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در دعا ـ گفت : بار الها! محبّت به خودت و محبّت به كسانى كه تو را دوست دارند و دوست داشتن آنچه كه مرا به محبّت تو نزديك مى گرداند، روزيم فرما و محبّت خود را در نزد من دوست داشتنى تر از آبِ خنك گردان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : جانهاى خود را مشتاقِ نعمت هاى بهشت گردانيد، تا مرگ [و رسيدن به بهشت] را دوست بداريد و زندگى [در اين دنيا] را دشمن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه به چه دليل شيفته ديدار خدا هستى؟ ـ فرمود : چون ديدم كه خداوند دين فرشتگان و فرستادگان و پيغمبران خود را براى من برگزيد، دانستم كسى كه مرا چنين گرامى داشته است، فراموشم نمى كند. از اين رو دوستدارِ ديدار او شدم.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469