کتابخانه احادیث شیعه

شوق ديدار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شناخت، سرمايه من است و خرد، ريشه دين من و عشق، بنياد من و شوق، مركب من و ياد خداوند، همدم من.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ، در طىّ سه شبانه روز يكصد و بيست و چهار هزار كلمه به راز با موسى بن عمران عليه السلام در ميان نهاد و در اين مدت موسى نه چيزى خورد و نه چيزى آشاميد و چون به سوى بنى اسرائيل برگشت و سخنان آنها را شنيد از آنان متنفّر شد؛ علّتش تأثيرى بود كه حلاوت سخن خداوند عزّ و جلّ در گوشهايش نهاده بود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در دعا ـ گفت : [بار خدايا! ]خشنودى به قضاى تو و زندگى خوشِ بعد از مرگ و لذّت ديدنِ روى تو و شوق به مشاهده و ديدار تو را، از درگاهت مسألت دارم.
نمایش منبع
المحجّة البيضاء : ابو درداء ـ به كعب الاحبار ـ گفت : مرا از خاصّترين آيه تورات، خبر ده. كعب الاحبار گفت: خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: نيكان به ديدارِ من شوق بسيار دارند، اما شوق من به ديدار آنان شديدتر است . كعب الاحبار گفت: در كنار اين آيه نوشته شده است: «هر كه مرا بجويد، بيابَدم و هركه ديگرى را بجويد، مرا نيابد». ابو درداء گفت: گواهى مى دهم كه شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز همين را مى گفت.
نمایش منبع
المَحَجّة البيضاء : در اخبار داوود عليه السلام آمده است كه خداوند عزّ و جلّ به او وحى فرمود : اى داوود! تا كى از بهشت ياد مى كنى و شوقِ به مرا از من نمى خواهى؟! عرض كرد: اى پروردگار من! مشتاقان تو كيستند؟ فرمود: مشتاقان من كسانى هستند كه آنان را از هر تيرگى صاف كرده ام و با حذر و هوشيارى بيدارشان كرده ام و از دل هاى آنان روزنه اى به سوى خودم گشوده ام كه از آن به من مى نگرند.
نمایش منبع
المحجّة البيضاء : در اخبار داوود عليه السلام آمده است كه: به آن بندگانم كه با محبّت من، رو سوى من كرده اند، بگو: شما را چه زيان كه وقتى پرده ميان خود و شما را كنار زده ام تا با ديدگان دلتان به من بنگريد، از آفريدگان من مستور بمانيد.
نمایش منبع
المحجّة البيضاء : در اخبار داوود عليه السلام همچنين آمده است كه : با چشم دلت، مرا ببين و با چشم سرت به كسانى كه خِردهايشان از ديدن من عاجز است، منگر.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شوق، خوى اهل يقين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شوق، يار يكرنگ عارفان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه اى به معاويه ـ نوشت : من با انبوهى از مهاجران و انصار به سوى تو شتابانم··· كه پيراهن مرگ به تن كرده اند و محبوبترين ديدار براى آنان، ديدارِ با پروردگارشان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در برانگيختن يارانش به جنگ ـ فرمود : كيست آن كه به سوى خدا رهسپار شود، همچون تشنه اى كه به سوى آب مى رود؟ بهشت زير لبه هاى شمشيرهاست! امروز خبرها آشكار مى شود! به خدا سوگند كه اشتياق من به ديدارِ آنها (دشمنان) بيشتر از شور و اشتياق آنها به خانه هايشان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در نامه خود به مردم مصر ـ نوشت : من به ديدار خداوند مشتاقم و چشم به راه و اميدوار به پاداش نيكوى او هستم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه خدا آرمانش باشد، به منتهاى آرمان و اميد برسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس به غير خداوند سبحان اميد بندد، اميدهايش را دروغ (نقش بر آب) يابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه مقصدى جز خدا داشته باشد، گم شود.
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم : :

نَحنُ أهلَ البَيتِ لا يُقابَلُ بِنا أحَدٌ، مَن عادانا فَقَد عادَى اللّه‏َ؛

ما خاندانى هستيم كه هيچ كس با ما برابر نهاده نمى ‏شود و هر كه به دشمنى با ما برخيزد، به دشمنى با خدا برخاسته است.

إرشاد القلوب: ص404

حدیث روز مباهله

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469