کتابخانه احادیث شیعه

لعنت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : لعنت كردن مؤمن، مانند كشتن اوست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من لعنتگر مبعوث نشدم، بلكه براى رحمت مبعوث شده ام.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى مؤمن شايسته نيست كه لعنتگر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مؤمن لعنتگر نيست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى صدّيق شايسته نيست كه لعنتگر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : لعنتگران در روز قيامت نه شفاعت كننده اند نه گواهى دهنده.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر مى توانى چيزى را لعنت نكنى، نكن.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به مردى كه بر ماده شترش سوار بود و او را لعنت كرد ـ فرمود : او را از ما دور كن؛ زيرا نفرينت مستجاب شد!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اين كه بود كه شترش را لعنت كرد؟از آن پياده شو و حيوان لعنت شده را با ما نياور. نه خود را نفرين كنيد، نه فرزندانتان را و نه اموالتان را.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به زنى كه ناقه خود را لعنت كرد ـ فرمود : بارتان را از پشت آن ناقه برداريد و رهايش كنيد برود؛ زيرا كه او لعنت شده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه لعنت از دهان لعنتگر خارج شود، نگاه مى كند، اگر راهى به سوى آن چيزى كه متوجّه آن شده است يافت، به طرفش مى رود و گر نه به طرف كسى كه از دهانش [لعنت ]خارج شده است برمى گردد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به جرموز هجيمى كه عرض كرد: مرا سفارشى فرما ـ فرمود : به تو سفارش مى كنم كه لعنتگر نباشى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نه به لعنت خدا [كسى را ]نفرين كنيد، نه به غضب خدا و نه به آتش.
نمایش منبع
المحجّة البيضاء : روايت شده است كه نُعَيمان انصارى را زود به زود نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله مى آوردند و آن حضرت او را به خاطر گناهى كه مرتكب شده بود مجازات مى كرد تا آن كه روزى او را آوردند و پيامبر حدّش زد. مردى او را لعنت كرد و گفت: چقدر او را نزد رسول خدا مى آورند؟! رسول خدا فرمود: لعنتش مكن؛ زيرا او خدا و رسولش را دوست دارد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : چون لعنت از دهان لعنتگر بيرون آيد ميان او و كسى كه لعنت شده است، مردد مى ماند؛ اگر راه و مجوّزى [براى رفتن به سوى لعنت شده ]نيافت به سوى لعنت كننده برمى گردد كه او به آن سزاوارتر است. پس، از لعنت كردن مؤمن بپرهيزيد، كه به خودتان برمى گردد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465