عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

لجاجت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوبى، عادت است و بدى، لجاجت.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زنهار از لجاجت؛زيرا كه آغاز آن نادانى و فرجامش پشيمانى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لجاجت، انديشه را مى بَرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لجوج را رأى و انديشه اى نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لجاجت، انديشه را تباه مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لجوج را، تدبير نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لجاجت، بذر شرّ است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لجاجت، نفس را به ننگ مى كشاند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لجاجت، جنگها به بار مى آورد و دل ها را كينه ور مى سازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لجاجت، خيزشگاه جنگهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زنهار از لجاجت هاى نكوهيده؛ زيرا كه آن، آتش جنگها را شعله ور مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لجاجت، زيانبارترين چيزها در دنيا و آخرت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لجاجت، چيزى از خود به ارث مى گذارد كه انسان بدان نيازى ندارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سوارِ بر مركب لجاجت در معرض بلا و گرفتارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مبادا، مركب لجاجت تو را به هلاكت درافكند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زنهار كه مركب لجاجت، سركشانه تو را به سوى مهلكه ها بَرَد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مركبى چموش تر از لجاجت نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از لجاجت حذر كن، تا از به زمين خوردن آن رهايى يابى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مركب لجاجت، سوارِ خود به زمين مى زند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زياده روى در سرزنش كردن، آتش لجاجت را شعله ور مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين خوى ها، دورترين آنها از لجاجت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مجمع بدى ها، لجاجت و ستيزه گرىِ زياد است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آن كه لجاجت كند و بر لجاجت خويش پاى فشرد، همان بخت برگشته اى است كه خداوند بر دلش پرده [غفلت] زده و پيشامدهاى ناگوار بر فراز سرش قرار گرفته است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بپرهيز از شتابزدگى در كارها پيش از فرا رسيدن زمان آنها، يا كندى كردن در كارها به هنگام رسيدن زمان آنها، يا لجاجت در آنها هرگاه مبهم و ناشناخته باشند و يا سستى كردن در آنها هرگاه روشن و آشكار باشند. بنا بر اين، هر چيزى را در جايگاه خودش بگذار.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نتيجه لجبازى هلاكت است.

پرینت احادیث 

امام جواد عليه ‏السلام :

مَنْ زارَ عَمَّتى بِقُم فَلَهُ الجَنَّةُ؛
كسى كه عمّه‏ ام را در قم زيارت كند او اهـل بهشت است.

سفينة البحار: ج2 ،ص376

قم و حضرت معصومه سلام الله علیها

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454