کتابخانه احادیث شیعه

لباسهاى ممنوع

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر زيور و حريرِ بهشت را دوست داريد آنها را در دنيا نپوشيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه در دنيا حرير بپوشد، در آخرت آن را نخواهد پوشيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه به ايّام اللّه (نعمت هاى الهى در بهشت) اميد بسته باشد، از حرير استفاده نمى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پوشيدن حرير و طلا براى مردان امّتم حرام و براى زنانشان حلال گشته است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس لباسى فاخر بپوشد كه مردم به او نگاه كنند، خداوند به وى ننگرد تا زمانى كه آن جامه را از تن بيرون آورد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس لباس فاخرى بپوشد تا مردم به او نگاه كنند، خداوند به او ننگرد تا زمانى كه آن را از تن بيرون آورد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس از لباسهاى شهرت بپوشد، خداوند در روز قيامت از او روى بگرداند.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب : اسماء دختر ابو بكر در حالى كه لباس هاى نازكى به تن داشت نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله رفت. رسول خدا صلى الله عليه و آله از او روى گرداند و با اشاره به صورت و دستهاى خود فرمود: اى اسماء! زن وقتى به سنّ قاعدگى رسيد، ديگر درست نيست كه از او جز اين قسمتها ديده شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر شما باد پوشيدن لباسهاى ضخيم؛ زيرا كسى كه جامه اش نازك باشد، دينش نازك شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مرد به جز در جنگ نبايد، جامه حرير و ديبا بپوشد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469