کتابخانه احادیث شیعه

عِمامه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عِمامه ها، تاج عربهاست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : با چهره گشوده و عمامه به مسجدها درآييد؛ زيرا عِمامه ها، تاجهاى مسلمانان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عمامه ها، مايه وقار مؤمن و عزّت عربهاست . پس، هرگاه عربها عِمامه هاى خود را كنار گذارند، عزّت خود را كنار گذاشته اند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند در جنگ بدر و حنين، مرا با فرشتگانى مدد رساند كه اين عِمامه را به سر داشتند. عِمامه، مانع ميان كفر و ايمان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فرق ميان ما و مشركان، عِمامه هاى روى عرقچين است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : امّت من تا زمانى كه عِمامه هاى بسته بر روى شب كلاه به سر نهند، همواره بر فطرت [آيين توحيدى ]خواهند بود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پوشاندن سر در روز، نشانه دانايى است و در شب شك برانگيز.
نمایش منبع
سنن أبى داوود : رسول خدا صلى الله عليه و آله در سال فتح مكّه در حالى كه عمامه سياه داشت، وارد مكّه شد.
نمایش منبع
سنن أبى داوود ـ به نقل از عمرو بن حُرَيث ـ : پيامبر صلى الله عليه و آله را بر منبر ديدم، در حالى كه عِمامه اى سياه بر سر داشت و دنباله آن را ميان دو شانه اش انداخته بود.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : در روز بدر، فرشتگان عمامه هاى سفيد دنباله دار بر سر داشتند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله با دست خود بر سر على عليه السلام ، عمامه بست و از جلو، سر پَر آن را آويزان كرد و از پشت سر به اندازه چهار انگشت كوتاه كرد و آنگاه فرمود: برگرد. على عليه السلام برگشت. فرمود: رويت را به طرف من كن. و على عليه السلام به طرف پيامبر رو كرد. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: تاجهاى فرشتگان، اين گونه است.
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

اِنَّ رَأيَكَ لا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَئٍ فَفَرِّغْهُ لِلْمُهِمَّ؛

فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.

غررالحكم: ج2، ص606

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462