کتابخانه احادیث شیعه

ارزش و برترى خوش سخنى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به مردى كه پرسيد برترين كارها كدام است ـ فرمود : اطعام كردن و نيكو سخن گفتن.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در بهشت اتاقهايى است كه بيرون آنها از درونشان ديده مى شود و درونشان از بيرونشان. در اين اتاقها كسانى از امّت من ساكن مى شوند كه خوش سخن بگويند، اطعام كنند، سلام را رواج دهند، روز، روزه دارى كنند و شب هنگام كه مردم خفته اند، نماز بگزارند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سوگند به آن كه جانم در دست اوست، مردم هيچ انفاقى نكردند كه دوست داشتنى تر از گفتار نيك باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سه چيز از درهاى نيكى است: سخاوت نفْس و نيكويى گفتار و شكيبايى در برابر آزار.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گفتار نيك بگوييد تا به آن معروف شويد و كردار نيك كنيد تا از اهل آن [نيكو كرداران ]باشيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيبا سخن بگوييد تا پاسخ زيبا بشنويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زشتى پاسخ [كه مى شنوى]، از زشتى سخن است [كه مى گويى].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه گفتارش نيكو باشد، رستگارى پيش روى اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به خودت اجازه كمترين زشت گفتارى و زشت كردارى مده.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زبانت را به نكو گويى عادت ده، تا از سرزنش ايمن مانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زبانت را به نرم گويى و سلام كردن[به ديگران] عادت ده، تا دوستدارانت زياد شوند و بد خواهانت اندك.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه زبانش شيرين باشد،برادرانش زياد شوند.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : گفتار نيك، دارايى را زياد مى كند و روزى را افزايش مى دهد و اجل را به تأخير مى اندازد و انسان را نزد خانواده محبوب مى گرداند و [شخص را ]به بهشت مى برد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ درباره آيه «و با مردم[به زبان ]خوش سخن بگوييد» ـ فرمود : بهترين سخنى را كه دوست داريد درباره شما گفته شود، به مردم بگوييد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اى گروه شيعه! مايه زيور ما باشيد و باعث عيب و ننگ، نباشيد. با مردم نيكو سخن بگوييد و زبانهايتان را نگه داريد و از زياده گويى و سخن زشت، بازشان داريد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از خدا بترسيد و مردم را بر شانه هايتان سوار نكنيد. خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: «و با مردم [به زبان ]خوش سخن بگوييد».
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه‏ السلام :

خَمسُ خِصالٍ مَن لَم تَكُن فيهِ خَصلَةٌ مِنها فَلَيسَ فيهِ كَثيرُ مُستَمتِعٍ، أوَّلُهَا : الوَفاءُ، وَالثّانِيَةُ : التَّدبيرُ، وَالثّالِثَةُ : الحَياءُ، وَالرّابِعَةُ : حُسنُ الخُلُقِ، وَالخامِسَةُ ـ وهِيَ تَجمَعُ هذِهِ الخصِالَ ـ : الحُرِّيَّةُ

پنج خصلت است كه هر كس يكى از آنها در او نباشد، چندان قابل بهره‏ مندى نيست: نخست، وفادارى؛ دوم، عاقبت انديشى؛ سوم، حيا؛ چهارم، خوش‏خُلقى؛ پنجم، آزادگى؛ و اين [ آخَرى ]، جامع همه اين پنج صفت است

خصال : ص 284 ، ح 33

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3464