عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ارزش و برترى خوش سخنى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به مردى كه پرسيد برترين كارها كدام است ـ فرمود : اطعام كردن و نيكو سخن گفتن.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در بهشت اتاقهايى است كه بيرون آنها از درونشان ديده مى شود و درونشان از بيرونشان. در اين اتاقها كسانى از امّت من ساكن مى شوند كه خوش سخن بگويند، اطعام كنند، سلام را رواج دهند، روز، روزه دارى كنند و شب هنگام كه مردم خفته اند، نماز بگزارند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سوگند به آن كه جانم در دست اوست، مردم هيچ انفاقى نكردند كه دوست داشتنى تر از گفتار نيك باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سه چيز از درهاى نيكى است: سخاوت نفْس و نيكويى گفتار و شكيبايى در برابر آزار.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گفتار نيك بگوييد تا به آن معروف شويد و كردار نيك كنيد تا از اهل آن [نيكو كرداران ]باشيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زيبا سخن بگوييد تا پاسخ زيبا بشنويد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زشتى پاسخ [كه مى شنوى]، از زشتى سخن است [كه مى گويى].

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه گفتارش نيكو باشد، رستگارى پيش روى اوست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به خودت اجازه كمترين زشت گفتارى و زشت كردارى مده.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زبانت را به نكو گويى عادت ده، تا از سرزنش ايمن مانى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زبانت را به نرم گويى و سلام كردن[به ديگران] عادت ده، تا دوستدارانت زياد شوند و بد خواهانت اندك.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه زبانش شيرين باشد،برادرانش زياد شوند.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام : گفتار نيك، دارايى را زياد مى كند و روزى را افزايش مى دهد و اجل را به تأخير مى اندازد و انسان را نزد خانواده محبوب مى گرداند و [شخص را ]به بهشت مى برد.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام ـ درباره آيه «و با مردم[به زبان ]خوش سخن بگوييد» ـ فرمود : بهترين سخنى را كه دوست داريد درباره شما گفته شود، به مردم بگوييد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : اى گروه شيعه! مايه زيور ما باشيد و باعث عيب و ننگ، نباشيد. با مردم نيكو سخن بگوييد و زبانهايتان را نگه داريد و از زياده گويى و سخن زشت، بازشان داريد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از خدا بترسيد و مردم را بر شانه هايتان سوار نكنيد. خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: «و با مردم [به زبان ]خوش سخن بگوييد».

پرینت احادیث 

امام جواد عليه ‏السلام :

مَنْ زارَ عَمَّتى بِقُم فَلَهُ الجَنَّةُ؛
كسى كه عمّه‏ ام را در قم زيارت كند او اهـل بهشت است.

سفينة البحار: ج2 ،ص376

قم و حضرت معصومه سلام الله علیها

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454