کتابخانه احادیث شیعه

گفتار ، جزئى از كردار است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه گفتارش را جزئى از كردارش به شمار آورد، گفتار بى فايده او كاستى پذيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس بداند كه گفتارش چه جايگاهى از كردارش دارد، سخن گفتنش كاستى پذيرد مگر در آنچه كه مفيد است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه گفتارش را از كردارش به شمار نياورد، گناهانش بسيار شود و عذابش حاضر و آماده گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سخن تو، برايت نگهدارى و در كار نامه ات براى هميشه ثبت مى شود. پس آن را در چيزى به كار گير كه تو را [به خداوند ]نزديك مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه بداند گفتار او در شمار كردار اوست [و بازخواست مى شود]، گفتار او جز در مواردى كه مفيد است، اندك شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه مى داند سخنش بازخواست مى شود، بايد گفتارش را كوتاه كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس جايگاه گفتار خود نسبت به كردارش را بداند، سخنان بيهوده كمتر گويد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه‏ُ فِى زُمرَتِهِم؛

هر كس گروهى را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

نهج الفصاحه: ص 609، ح 2986

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461