کتابخانه احادیث شیعه

ستايش كم گويى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از نشانه هاى نيكويى اسلام آدمى، اين است كه كمتر بيهوده گويى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه گفتارش اندك باشد، عيبش نابود شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كم گوى، تا از ملامت در امان مانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر گاه عقل كامل شود، سخن گفتن كاستى گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مرا در گذشته برادرى بود در راه خدا كه··· و اگر در سخن مغلوب مى شد، در سكوت مغلوب نمى شد و به شنيدن حريصتر بود تا گفتن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر دوستدار سلامت جان خود و پوشيده ماندن عيبهايت هستى، كمتر سخن گوى و بيشتر خاموش باش، تا انديشه ات فزونى گيرد و دلت نورانى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر گاه خداوند سبحان صلاح بنده اى را بخواهد، كم گويى و كم خورى و كم خوابى را در دل او افكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كم گويى، عيبها را مى پوشاند و گناهان را مى كاهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كم گويى، معايب را مى پوشاند و از لغزش ايمن مى گرداند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : من خوش ندارم كه اندازه زبان مرد، فزونتر از اندازه دانش او باشد؛ چنان كه خوش ندارم اندازه دانش او، فزونتر از اندازه خرد او باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462